Nezařazené

Studenti chemického semináře měli možnost experimentovat na Katedře analytické chemie PřfUK Praha. Seznámili se s metodami kvalitativní a kvantitativní analytické chemie – důkazy iontů, titrace, spektrofotometrie. Stihli ještě zajímavou přednášku z toxikologie – Jedy v historii, detektivkách a současnosti. Praktické zkušenosti a teoretické informace jim pomohou u maturitní zkoušky z chemie. Děkujeme panu doc.Nesměrákovi a paní laborantce Povýšilové za přípravu skvělého dne.

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment