Naši studenti stážisté AKADEMIE VĚD ČR

Máme velkou radost z našich studentů, kteří byli vybráni AV ČR na vědecké stáže. V loňském roce to byli Augustina Raszykova (Fyzikální ústav AV ČR) a Benedikt Janda (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR). Letos začíná stáž Eliška Přibíková v Ústavu experimentální botaniky AV ČR v krásném prostředí Průhonického parku. Vážíme si studentů, kteří…

Studenti chemického semináře na Katedře analytické chemie PřfUK Praha

Studenti chemického semináře měli možnost experimentovat na Katedře analytické chemie PřfUK Praha. Seznámili se s metodami kvalitativní a kvantitativní analytické chemie – důkazy iontů, titrace, spektrofotometrie. Stihli ještě zajímavou přednášku z toxikologie – Jedy v historii, detektivkách a současnosti. Praktické zkušenosti a teoretické informace jim pomohou u maturitní zkoušky z chemie. Děkujeme panu doc.Nesměrákovi a…