Volný den pro žáky – pondělí 16.11. 2020

Milí studenti, na pondělí 16.11. vyhlašuji tzv. ředitelské volno. Věřím, že prodloužený víkend využijete k odpočinku, že se odpojíte od počítačů a načerpáte sílu do dalších dnů distanční výuky. Věřím, že maturanti využijí naopak dny volna k pečlivé a svědomité přípravě na maturitní zkoušky 🙂 Srdečně zdraví a hlavně zdraví vám všem přeje Radka Balounová

Přípravné kurzy pro žáky 5. a 9. tříd – nový distanční kurz již brzy :-)

Vážení rodiče, milí uchazeči, vzhledem k velkému zájmu otevíráme další kurz pro žáky 5. a 9. tříd., které budou probíhat distanční formou. Termín: středa od 16.00 hod – 17.30 hod Cena: 3500 Kč (za oba předměty, v ceně je cvičebnice a testový sešit v hodnotě 1500 Kč) Přihláška zde Přihláška přípr.kurzy_2020_2021_distanční Prosíme o vyplnění přihlášky…

Maturita 2021

Milí maturanti, základní informace o změně modelu maturitní zkoušky jsou uvedeny v novelizovaném školském zákoně (viz paragraf 79 zákona č. 561/2004) a maturitní vyhlášce č. 177/2009 Sb. aktuální informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2020-2021 naleznete na našich webových stránkách na tomto odkaze https://www.gjj.cz/studenti/maturity/ Přeji vám hodně sil a věřím, že přípravě na maturitní…

Přípravné kurzy probíhají online

Vážení rodiče, milí uchazeči, přípravné kurzy pro žáky 5. a 9. tříd probíhají až do znovu otevření škol  v daném čase distančně v prostředí MS Teams. Na zadané e-mailové adresy žáků byl zaslán odkaz pro připojení. Prosím zkontrolujte e-mailové schránky (popř. zda email nezůstal ve spamu). Jsme přesvědčeni, že online kurzy plnohodnotně pomohou žákům v…

Aktuální mimořádná opatření od 14.10. 2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR přechází celá škola na distanční výuku. Distanční výuka bude kombinovat synchronní výuku (prostřednictvím Teams) a asynchronní výuku (samostatná práce přes systém Edupage, Teams). Pedagogové výuku v rámci asynchronní výuky zahájí, vysvětlí zadání úkolu a poté jsou k dispozici studentům např. na chatu popř. k individuálním konzultacím. Předměty se vyučují podle…

Aktuální mimořádná opatření od 5. října 2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR přechází studenti vyššího gymnázia (1. ročníky – 4. ročníky a kvinta – oktáva) od 5. října na distanční výuku. Výuka bude probíhat v časech daných rozvrhem včetně případného rušení hodin nebo suplování. Prosím sledujte aktuální rozvrh na Edupage. Distanční výuka bude kombinovat synchronní výuku (prostřednictvím Microsoft Teams) a asynchronní výuku…

Osobnostní a sociální výchova – nový předmět

Osobnostně sociální výchova je vyučována v hodinové dotaci 1 hodiny týdně, předmět vyučuje třídní profesor/profesorka. Předmět OSV se zabývá rozvojem životních kompetencí studentů v oblasti osobního života i života v mezilidských vztazích. Ve středu zájmu stojí osobnost studenta/studentky, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. OSV ukazuje studentovi/studentce rozmanité cesty k naplnění životních cílů.  Naši primáni při volbě…

Přírodovědná praktika – nový předmět

Předmět přírodovědná praktika se vyučuje jako samostatný předmět od Primy do 3. ročníku po jedné hodině týdně v odborné učebně. Předmět směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor, vede k poznávání základních vědeckých pojmů a zákonitostí s využíváním jednoduchých chemických pokusů  a učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat vědecké jevy  Vzhledem k úzké návaznosti na předmět biologie, fyzika…