ACADEMY GJJ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo našemu gymnáziu akreditaci k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování: Badatelská výuka pro život – MŠ a 1. stupeň ZŠ Badatelská výuka pro život – učitelé chemie Zdravotní a tělesná výchova nejen v hodinách tělocviku Užijte si digitální technologie ve výuce Zdravotní tělesná výchova pro MŠ…

Přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka

Pro jednodušší začátek školního roku 2020/2021 a pro lepší výsledky u přijímacích zkoušek nabízí naše škola kurzy českého jazyka a matematiky pro budoucí žáky primy osmiletého gymnázia a studenty prvních ročníků SŠ. Na výuce se podílejí kvalifikovaní vyučující s dlouholetou praxí. Termín kurzu: říjen – duben – začátek bude upřesněn Čtvrtek 14:15 – 15:45 hod.…

Maturitní zkouška – podzim 2019

Maturitní zkouška – podzim 2019 Termín: pondělí 2. 9. 2019, 12:00, č. 59   Složení maturitní komise Předsedkyně:                               Ing. Ivana Svobodová Místopředseda:                            PaedDr., Bc. Luboš Nergl Třídní profesorka:                      Mgr. Andrea Skokanová   Předmět:                                 Zkoušející:                                  Přísedící: Český jazyk                             Mgr. Andrea Skokanová             Mgr. Eva Hrdličková Český jazyk                 …

Seznamovací kurz 1.ročníky, prima – Opárno 2019

Vážení rodiče, milí studenti, naše gymnázium organizuje seznamovací pobyt pro studenty nastupující do prvních ročníků a primy. V průběhu těchto dnů budou mít všichni možnost se spolu seznámit a poznat také své budoucí profesory.  Cílem je vytvořit základ pro dobré sociální klima v jednotlivých třídách. Kurz bude obsahovat skupinové zážitkové aktivity včetně noční hry. Nebudou organizovány žádné…

Sommer Universität

Druhý týden v červenci jsme se v rámci letní školy vydaly na měsíc do Fuldy, města v Hesensku. V průběhu celého měsíce jsme zlepšovaly své jazykové dovednosti, mluvily jsme jak německým, tak anglickým jazykem. Každý den jsme měly dvě hodiny námi vybraného semináře a dvě hodiny němčiny. Nejen o víkendech, ale i v týdnu jsme…

GJJ součástí „Fulda meets Europe“

Meeting Europe je projekt německé Fuldy, partnerského města Litoměřic, která letos slaví 1 275. výročí svého založení. Pozvánku jsme obdrželi i my, studenti Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích, a tak jsem se poslední školní den vypravili na cestu. Na celý pobyt jsme se velmi těšili a musíme říct, že jsme nebyli zklamáni. Kromě našich vrstevníků z Fuldy jsme…