Nezařazené

Ještě, než nám naši milí maturanti zasednou k ústním zkouškám, zaslouží si velká část z nich velké poděkování. V nedávné době se zařadili mezi DÁRCE KRVE. Věříme, že v této bohulibé činnosti budou pokračovat i do budoucna. Poděkování patří i paní Šotnarové z Oblastní organizace ČČK za zprostředkování kontaktu na pana primáře MUDr. Masopusta z Transfúzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, který vše finálně zorganizoval. Děkujeme také paní profesorce Fialové za inspiraci.