Aktuální mimořádná opatření od 5. října 2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR přechází studenti vyššího gymnázia (1. ročníky – 4. ročníky a kvinta – oktáva) od 5. října na distanční výuku. Výuka bude probíhat v časech daných rozvrhem včetně případného rušení hodin nebo suplování. Prosím sledujte aktuální rozvrh na Edupage. Distanční výuka bude kombinovat synchronní výuku (prostřednictvím Microsoft Teams) a asynchronní výuku…

Osobnostní a sociální výchova – nový předmět

Osobnostně sociální výchova je vyučována v hodinové dotaci 1 hodiny týdně, předmět vyučuje třídní profesor/profesorka. Předmět OSV se zabývá rozvojem životních kompetencí studentů v oblasti osobního života i života v mezilidských vztazích. Ve středu zájmu stojí osobnost studenta/studentky, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. OSV ukazuje studentovi/studentce rozmanité cesty k naplnění životních cílů.  Naši primáni při volbě…

Přírodovědná praktika – nový předmět

Předmět přírodovědná praktika se vyučuje jako samostatný předmět od Primy do 3. ročníku po jedné hodině týdně v odborné učebně. Předmět směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor, vede k poznávání základních vědeckých pojmů a zákonitostí s využíváním jednoduchých chemických pokusů  a učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat vědecké jevy  Vzhledem k úzké návaznosti na předmět biologie, fyzika…

Vodácký kurz

V pondělí 31. 8. 2020 se naše třída (v tento den ještě 7. S) vydala na svou pouť vodáckou. Sraz byl v bojový čas (tzn. sedm ráno, sedm stupňů, zima a déšť) a ne každý boj se vstáváním vyhrál. Naštěstí jsme všichni odjezd stihli, a mohli se tak mačkat ve třech vlacích jedoucích do Zruče nad Sázavou.…

Maturity – podzim 2020

Vážení studenti, zveřejňuji rozpis na podzimní termín maturitní zkoušky, která se koná v úterý 1. září od 11 hod. Pozvánku a rozpis vám posílám také emailem. Rozpis MZ web PODZIM Maturitní komise pro zkušební období MZ podzim 2020 Přeji vám hodně štěstí Srdečně zdraví Radka Balounová ředitelka školy

Zahájení školního roku 2020-2021

Milí studenti, věřím, že jste si prázdniny hezky užili a těšíte se už konečně do školy 🙂 Zahájení školního roku proběhne v úterý 1. září v 9.00 hod v atriu školy. V případě nepříznivého počasí se sejdete s třídními profesorkami a profesory ve svých třídách. Prosím nezapomeňte si přinést roušku. Děkuji. Těším se na setkání…