Konference 4EDU – 15. září

Nadace ORLEN Unipetrol společně s naším gymnáziem pod záštitou města Litvínov pořádá 4EDU konferenci 2021 pro ředitele škol, pedagogy a zástupce měst na téma inovativní formy vzdělávání a příležitosti výuky v kyberprostoru. Konference se uskuteční v Tréninkovém centru v areálu společnosti ORLEN Unipetrol v Litvínově dne 15. září od 9.00 hod a bude také online…

Postup do mezinárodního finále v dějepisné soutěži

V závěru roku se našemu dějepisnému družstvu podařil ještě skvělý kousek –  zvítězili v krajském kole Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky. Postupují tak do “mezinárodního finále” v listopadu. Soutěžili ve složení Jakub Hanč (8.O), Zdeněk Funke (8.O), Kristýna Hálová (2.B). Studentům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Odvolání – výsledky

Vážení rodiče, milí uchazeči, zveřejňuji čísla přihlášek studentů, kteří byli přijati na základě odvolání k 15.6. 2021: čtyřleté studium: 123, 166, 342, 129 Pokud jste již odevzdali zápisový lístek na jiné škole, máte právo požádat o jeho vrácení. Nejdříve si prosím přijďte pro rozhodnutí o přijetí k nám na gymnázium (úterý 15.6. 2021 po 13.00 hod).…

Kurz tvůrčího psaní i pro naše studenty

Ve spolupráci s Knihovnou Karla Hynka Máchy v Litoměřicích jsme v sobotu 22. května 2021 pořádali kurz tvůrčího psaní. Ten byl určen pro účastníky literární soutěže Máchovou stopou. Celodenní program vedli zkušení lektoři – nositel Magnesie litery Radek Fridrich a pedagog Adam Krupička. Ze studentů gymnázia se kurzu zúčastnili Jana Křivohlavá (5.K) a Jan Novák…

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022

Vážení rodiče, milí uchazeči,   zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022. Všem přijatých uchazečům gratulujeme. Rozhodnutí o přijetí budou k vyzvednutí ve čtvrtek 20.5. od 10.00 hod v kanceláři školy. Odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 2.6. 2021 potvrdí zákonný zástupce uchazeče úmysl vzdělávat se ve střední škole podle paragrafu 60a odst.…

Přednášky v rámci týdne přijímacích zkoušek

V rámci týdne, kdy se konaly přijímací zkoušky, se studenti napříč ročníky měli možnost účastnit zajímavých přednášek a setkání. Mořské želvy a jejich záchrana – Mgr. Hana Svobodová Odpady – Ing. Tomáš Lank – FŽP UJEP Preventivní program o rakovině prsu – organizace LOONO Online setkání se studenty z partnerského Paul-Pfinzing-Gymnasium