Nezařazené
28 studentů složilo úspěšně mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English. Úroveň B2 first for school (17). Čtyři studenti dosáhli vyšší úrovně, než na kterou se hlásili, dosáhli tedy úrovně C1 advanced – Josef Pulgert, Arleta Bernklau, Anna Holcová, Veronika Fábelová. Úroveň C1 advanced získalo devět studentů a 2 studenti dokonce C2 proficiency (Klára Urbánková, Michal Kala). Včera převzali certifikáty, které mohou uplatnit u maturitní zkoušky z anglického jazyka. Gratulujeme. Děkujeme všem studentům za vynikající výsledky, máme z vás radost. Poděkování patří také paní profesorce Lynne Zelenka, která učí semináře B2 first a C1 advanced.