Certifikáty z mezinárodně uznávaných zkoušek Cambridge English

28 studentů složilo úspěšně mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English. Úroveň B2 first for school (17). Čtyři studenti dosáhli vyšší úrovně, než na kterou se hlásili, dosáhli tedy úrovně C1 advanced – Josef Pulgert, Arleta Bernklau, Anna Holcová, Veronika Fábelová. Úroveň C1 advanced získalo devět studentů a 2 studenti dokonce C2 proficiency (Klára Urbánková, Michal Kala).…