Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023-2024

Vážení rodiče, milí uchazeči, zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023-2024. Všem přijatým uchazečům gratulujeme. Rozhodnutí o přijetí budou k vyzvednutí v úterý 2.5. 2023 od 14 hod v kanceláři školy. Odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 15.5. 2023 potvrdí zákonný zástupce uchazeče úmysl vzdělávat se ve střední škole podle paragrafu 60a odst. 6)…