Zemské kolo olympiády z latiny

Ve čtvrtek 30.3.2023 se uskutečnilo zemské kolo olympiády z latiny Certamen Latinum, které se uskutečnilo na Filozofické fakultě UK v Praze. Soutěže se zúčastnili i naši studenti Alena Klímová a Matouš Marek z 8.O, kteří obsadili krásné 11. a 12. místo v konkurenci mnoha, převážně pražských gymnázíí, kde je latina vyučována více let více hodinami…