Nezařazené

V září navštívila skupina německých studentů z partnerského gymnázia v bavorském Hersbrucku naše gymnázium, aby se zúčastnila projektu Naši židovští sousedé. Studenti měli možnost poznat nejdříve Litoměřice, novou expozici v radniční věži Kalich a prozkoumali podzemní chodby s expozicí o historii podzemní továrny Richard.

Další den probíhal v Muzeu ghetta a v Malé pevnosti v Terezíně, kde se studenti zúčastnili i workshopu Vzkazy z minulosti, při kterém si vyzkoušeli práci s historickými prameny.

Ve středu se studenti vypravili do Prahy. Druhý workshop proběhl v Židovském muzeu a jeho tématem byli Viníci, zachránci a ti ostatní. Návštěva byla také spojena s Židovskéno hřbitova a synagog. Čeští studenti pak ukázali německým nejdůležitější památky našeho hlavního města.

Ve čtvrtek se němečtí studenti také zúčastnili výuky. K navázání bližších kontaktů mezi studenty přispěl také bowlingový turnaj a to, že bydleli v hostitelských rodinách. Velké poděkování patří i rodičům a Česko-německému fondu budoucnosti, bez jehož podpory by se tato pěkná akce nemohla uskutečnit.