Nezařazené

Předmět přírodovědná praktika se vyučuje jako samostatný předmět od Primy do 3. ročníku po jedné hodině týdně v odborné učebně. Předmět směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor, vede k poznávání základních vědeckých pojmů a zákonitostí s využíváním jednoduchých chemických pokusů  a učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat vědecké jevy 

Vzhledem k úzké návaznosti na předmět biologie, fyzika a chemie se zde propojuje teorie s praktickou stránkou předmětu. 

Studenti kvarty si v rámci přírodovědných praktik vyzkoušeli práci s detektory kovů. Děkujeme Nadaci Unipetrol za finanční podporu.