Nezařazené

Osobnostně sociální výchova je vyučována v hodinové dotaci 1 hodiny týdně, předmět vyučuje třídní profesor/profesorka. 
Předmět OSV se zabývá rozvojem životních kompetencí studentů v oblasti osobního života i života v mezilidských vztazích. Ve středu zájmu stojí osobnost studenta/studentky, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. OSV ukazuje studentovi/studentce rozmanité cesty k naplnění životních cílů. 

Naši primáni při volbě zástupců do Studentské rady na GJJ.