Nezařazené

 

Vážení rodiče,

stavební úřad vyhověl naší žádosti o změnu účelu užívání části stavby a vydal souhlas se změnou užívání stavby (viz příloha). Dále probíhají jednání s dotčenými orgány k dořešení celkové situace.

Děkujeme všem dotčeným orgánům za vstřícnost a spolupráci. Velké poděkování patří paní Petře Černé (předsedkyni ŠR a SRPŠ) za obrovskou pomoc s řešením celé situace.

Radka Balounová

ředitelka školy

 

Souhlas užívání stavby

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment