Nezařazené

        Vážení rodiče, milí uchazeči,

vítáme vás na našem gymnáziu a prosíme o přečtení následujících pokynů:

 

Ve vyvěšených materiálech na nástěnce v budově školy zjistíte v den konání přijímací zkoušky učebnu, ve které budete konat přijímací testy. V této učebně se prosím usaďte a připravte si psací a rýsovací potřeby. Poté vyčkejte na zahájení přijímací zkoušky.

               

Časový plán:

   8:20                zahájení, kontrola přítomných

   8:30                začátek administrace

   8:45  –   9:55    test – matematika                                                   

  10:00 – 10:45   přestávka

  10:50               začátek administrace

  11:05 – 12:05   test-  český jazyk a literatura

  12:15               předpokládané ukončení přijímacích zkoušek

 

 

Přítomní rodiče mohou využít místnosti v přízemí (č. 41), kde si mohou nabídnout kávu, čaj, vodu a drobné občerstvení. Prosíme, aby nedoprovázeli uchazeče do učeben.

 

Pořadí přijatých/nepřijatých žáků bude k dispozici nejdříve 29. dubna 2019. Sledujte naše webové stránky (www.gjj.cz), kde bude pořadí zveřejněno, případně se dozvíte nejnovější informace. Současně budou výsledky vyvěšeny na úřední desce před školou a na nástěnce v budově školy. Vzhledem k ochraně osobních údajů budou výsledky zveřejněny pouze pod čísly, které jste obdrželi při přijímacím řízení. Je pravděpodobné, že někteří úspěšní uchazeči mají přednostní zájem o jinou školu, takže na uvolněná místa budeme doplňovat další úspěšné uchazeče! Sledujte webové stránky školy.

 

PŘEVZETÍ ROZHODNUTÍ:

Doporučujeme rodičům, aby si po zveřejnění výsledků přijímacího řízení osobně vyzvedli rozhodnutí o přijetí v kanceláři školy denně od 7:30 do 15:30 hod. Přijatí mohou ihned od vyhlášení výsledků. Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí zasíláno, považuje se za doručené dnem vyhlášení! Do 10 dnů od zveřejnění jste povinni odevzdat zápisový lístek, jinak rozhodnutí o přijetí ztrácí platnost. V souladu se správním řádem má každý účastník právo na seznámení s podklady pro rozhodnutí. Od vyhlášení výsledků ve výše uvedených hodinách proto mohou zákonní zástupci také nahlédnout do spisu a bude jim podáno případné vysvětlení. Termín a hodinu je nutné domluvit předem telefonicky, e-mailem apod. Nepřijatým bude rozhodnutí zasláno poštou.

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment