Nezařazené

Litoměřické gymnázium hostilo ve dnech 1. – 4. dubna 2019 studenty z partnerského gymnázia z bavorského Hersbrucku. Kromě studentů školu navštívil i ředitel německé školy společně se zástupci bavorského ministerstva školství a úřadu pro mezinárodní vztahy. Celé setkání se neslo v duchu mota „My všichni jsme děti jedné planety“. Na programu akce byly workshopy, simulační hry a další aktivity, které měly studenty seznámit s cíli udržitelného rozvoje OSN 2030, otázkou práv mužů a žen, partnerství, ochrany životního prostředí. Zajímavý a poučný program dvoudenního globálního vzdělávání připravily za Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice Ivana Poláčková a Kateřina Simajchlová. Součástí programu byly také přednášky Michala Broži z IC OSN v Praze a Lenky Simerské z MPSV. Posledním úkolem projektu bylo vytvoření reklamního produktu, který by měl přimět k zamyšlení nad touto problematikou. Setkání bylo zakončeno závěrečnou prezentací v německém i českém jazyce a hodnocením celého projektu. Během návštěvy němečtí žáci poznávali Litoměřice, a v hodině chemie si dokonce vyrobili zmrzlinu. Přínosem akce pro studenty byla také možnost vyzkoušet si jazykové znalosti v praxi a motivace k výuce německého jazyka. Poděkování patří též rodinám, ve kterých byli studenti ubytováni. Akce byla finančně podpořena Česko–německým fondem budoucnosti. Velké poděkování si zaslouží také naše němčinářky –  prof. Vomáčková, prof. Pouchová a prof. Vlčková – za celkovou přípravu a realizaci projektu.

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment