Osobnostní a sociální výchova – nový předmět

Osobnostně sociální výchova je vyučována v hodinové dotaci 1 hodiny týdně, předmět vyučuje třídní profesor/profesorka. Předmět OSV se zabývá rozvojem životních kompetencí studentů v oblasti osobního života i života v mezilidských vztazích. Ve středu zájmu stojí osobnost studenta/studentky, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. OSV ukazuje studentovi/studentce rozmanité cesty k naplnění životních cílů.  Naši primáni při volbě…

Přírodovědná praktika – nový předmět

Předmět přírodovědná praktika se vyučuje jako samostatný předmět od Primy do 3. ročníku po jedné hodině týdně v odborné učebně. Předmět směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor, vede k poznávání základních vědeckých pojmů a zákonitostí s využíváním jednoduchých chemických pokusů  a učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat vědecké jevy  Vzhledem k úzké návaznosti na předmět biologie, fyzika…

Maturity – podzim 2020

Vážení studenti, zveřejňuji rozpis na podzimní termín maturitní zkoušky, která se koná v úterý 1. září od 11 hod. Pozvánku a rozpis vám posílám také emailem. Rozpis MZ web PODZIM Maturitní komise pro zkušební období MZ podzim 2020 Přeji vám hodně štěstí Srdečně zdraví Radka Balounová ředitelka školy

Zahájení školního roku 2020-2021

Milí studenti, věřím, že jste si prázdniny hezky užili a těšíte se už konečně do školy 🙂 Zahájení školního roku proběhne v úterý 1. září v 9.00 hod v atriu školy. V případě nepříznivého počasí se sejdete s třídními profesorkami a profesory ve svých třídách. Prosím nezapomeňte si přinést roušku. Děkuji. Těším se na setkání…

Třídní schůzky – prima a 1. ročníky

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na naše první společné třídní schůzky, které se budou konat v pondělí 31.8. v učebně č. 57 prima – od 17 hod 1.A a 1.B – od 18 hod Seznámíte se s třídními profesorkami, dozvíte se informace o škole, školním poradenském pracovišti, adaptačním a lyžařském kurzu, kroužcích a mnoho dalších…