Nezařazené
Studenti 6S velmi úspěšně zastupovali naši školu na setkání mladých lidí z Německa, Čech a Holandska ve Fuldě.

Kromě workshopů na témata blízká mladým lidem, kreativních dílen a sportovních aktivit byli účastníci přijati na radnici starostou města

a navštívili jednu z místních škol. V rámci projektu došlo také k setkání se členy spolku Fulda – Leitmeritz Freundeskreis.
Na přípravě programu se podíleli přímo němečtí studenti, všichni studenti pak vzájemně představovali svá města, školy a země.Příští rok plánujeme podobné setkání u nás v Litoměřicích. Děkujeme za finanční podporu Česko-německému fondu budoucnosti.