Nezařazené

Než nám to vedro vleze na mozek

Jak působí klimatické změny na ČR a ostatní státy? V čem lze hledat možnosti  řešení otázky globálního oteplování? Jak lze řešit náklady, které souvisí se zaváděním klimaticky šetrnějších opatření? A v neposlední řadě: Jak si naši hosté představují budoucí svět?  Je řešení otázky globálního oteplování skutečným problémem, nebo se jedná pouze o výkřiky aktivistů dychtících po zviditelnění? I na takovéto otázky na besedě, pořádané studenty GJJ Litoměřice v sálu Oka-mžik dne 1.12.2021, odpovídali pozvaní hosté pan Mgr. Miloslav Kolenatý, pan Daniel Kaiser a pan Petr Doubravský.

Beseda poskytla jedinečnou možnost setkat se s různými zajímavými pohledy a názory na tuto problematiku. Diskutovalo se o možných kompromisech mezi šetrností a lidským pohodlím. Zda je vhodné nebo naopak nežádoucí tak rychle transformovat ekonomiku, průmysl a společenské návyky kvůli ochraně klimatu. Občané Litoměřic měli možnost se ptát a zároveň přispět do diskuze svými názory a zkušenostmi.

V polovině debaty proběhla krátká přestávka s občerstvením, které přichystal student Jan Koubek (8.O) s asistencí studenta Jana Nováka (4.A). Návštěvníci měli možnost rozmanitého výběru ze sladkých i slaných pokrmů připravených z čerstvých surovin. Po krátkém občerstvení se publikum navrátilo do sálu a pokračovalo se v diskuzi.

Závěrem diskuze hosté shrnuli svůj pohled a představili svá přání k budoucím řešením tohoto problému. Z jedné strany zaznělo přání lepšího a méně radikálního pojetí otázky klimatické krize a odpor k aktivizmu za klima, z té druhé potřeba nalézt vhodné řešení, kompromisy a především nahlížet na klimatickou krizi jako na společné téma všech lidí, nikoliv na téma, které má lidi rozdělovat.

Za přípravu besedy děkujeme Matouši Bělohlávkovi, Lilly Dvořákové, Danu Hofmannovi, Vojtovi Fraňkovi, Veronice Prejzové, Elišce Vytrhlíkové.