Nezařazené

V úterý a ve středu 9. a 10. listopadu byl hostem zeměpisného semináře pan Mgr. Roman Striženec, pracovník Charity ČR a bývalý student našeho gymnázia.

Poutavě a zasvěceně přednášel o migraci. Kromě obecného vymezení, rozdělení a historického kontextu se dotkl hlavně migrace v posledních desetiletích. Ze slov pana Strižence podložených grafy například vyplynulo, že počet žádostí o azyl v ČR mezi lety 2004 a 2007, tedy po našem vstupu do EU a Schengenského prostoru, prudce poklesl a zůstává na prakticky stejné úrovni dodnes.

Studenti dostali i krátké skupinové úkoly k zamyšlení, jejichž cílem bylo uvědomit si, že téma migrace skutečně není černobílé, ač se nám to může díky interpretaci médií zdát. A samozřejmě zbyl i čas na zvídavé dotazy.

Děkujeme panu profesorovi Švihlíkovi za zprostředkování a panu Mgr. Strižencovi za přínosnou besedu.