Přednášky v rámci týdne přijímacích zkoušek

V rámci týdne, kdy se konaly přijímací zkoušky, se studenti napříč ročníky měli možnost účastnit zajímavých přednášek a setkání. Mořské želvy a jejich záchrana – Mgr. Hana Svobodová Odpady – Ing. Tomáš Lank – FŽP UJEP Preventivní program o rakovině prsu – organizace LOONO Online setkání se studenty z partnerského Paul-Pfinzing-Gymnasium