Nezařazené

Na základě rozhodnutí Vlády ČR přechází celá škola na distanční výuku. Distanční výuka bude kombinovat synchronní výuku (prostřednictvím Teams) a asynchronní výuku (samostatná práce přes systém Edupage, Teams). Pedagogové výuku v rámci asynchronní výuky zahájí, vysvětlí zadání úkolu a poté jsou k dispozici studentům např. na chatu popř. k individuálním konzultacím. Předměty se vyučují podle stávajícího rozvrhu. Odpadá výuka výchov (může být zadán projekt). Studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem dle paragrafu 184a novely školského zákona 561 /2004 Sb. 

Studenti se mohou obrátit na svého třídního profesora/profesorku v rámci předmětu Osobnostní a sociální výchova na nižším gymnáziu a v rámci třídnických hodin na vyšším gymnáziu. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ředitelku školy –  reditelka@gjj.cz nebo 732651186.

STRAVOVÁNÍ 14.10.-23.10.

Obědy pro žáky/studenty/pedagog.pracovníky na distanční výuce je možno odebírat do vlastních jídlonosičů za dotovanou cenu. Zájem o odběr je nutné 1 den předem do 13:00 nahlásit na příslušné jídelně telefonicky nebo emailem, nutnost nahlásit místo odběru. Zítřek nejsme bohužel schopni řešit objednáváním, budeme vydávat dle reálné situace.

Výdej bude probíhat od 10:45 do 13:00 v příslušné jídelně formou „okénkového prodeje“ . Výdejna Na Valech uzavřena, možnost odběru obědů na jídelně ve Svojsíkově ulici. Od 19.10. budou na výběr pouze 2 hlavní jídla.

Oběd se skládá z hlavního jídla a polévky.