Nezařazené

Na základě rozhodnutí Vlády ČR přechází studenti vyššího gymnázia (1. ročníky – 4. ročníky a kvinta – oktáva) od 5. října na distanční výuku. Výuka bude probíhat v časech daných rozvrhem včetně případného rušení hodin nebo suplování. Prosím sledujte aktuální rozvrh na Edupage. Distanční výuka bude kombinovat synchronní výuku (prostřednictvím Microsoft Teams) a asynchronní výuku (zasílání materiálů, pracovních listů přes systém Microsoft Teams a Edupage). Studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem dle paragrafu 184a novely školského zákona 561 /2004 Sb.

Studenti nižšího gymnázia (prima – kvarta) se budou učit prezenčně. Hodiny hudební výchovy budou bez aktivního zpěvu a hodiny tělesné výchovy budou probíhat mimo budovu školy, venku (dle počasí) popř. formou vycházek.