Nezařazené

Vážení uchazeči,

vzhledem k mimořádné situaci vláda ČR a Parlament ČR změnily systém jednotné přijímací zkoušky v těchto zásadních bodech:

  1. jednotná přijímací zkouška by mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách
  2. přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky
  3. přijímací zkoušky se budou konat pouze v jednom termínu na škole, kterou jste v přihlášce označili na prvním místě (výsledky se ale budou propisovat i na školu druhou)
  4. budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky
  5. bude-li uchazeč přijat na obě školy, bude si moci vybrat, na které škole odevzdá svůj zápisový lístek
  6. je zrušena možnost odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, ale ředitelce školy zůstává pravomoc tzv. autoremedury t.j. na nezaplněná místa po vrácení zápisových lístků přijmout uchazeče, kteří zůstali tzv. pod čarou

Prosím sledujte dále naše webové stránky v sekci Uchazeči, kde budeme aktualizovat informace pokud by se situace změnila – https://www.gjj.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/

Současně můžete sledovat stránky MŠMT – http://www.msmt.cz/

V případě jakýchkoli dotazů se na mě můžete obrátit +420 732 65 11 86

Srdečně zdraví a hlavně zdraví vám všem přeje

Radka Balounová

ředitelka školy