Nezařazené
Beseda s pracovníky CHKO České středohoří
Na besedě s pracovníky CHKO České středohoří, jsme si nejprve řekli o velkoplošných chráněných územích, mezi které patří například národní parky (u nás např. Šumava nebo Krkonoše), chráněné krajinné oblasti nebo přírodní parky.
V druhé části  přednášky jsme se dozvěděli o TRENDU AKTIVNÍ OCHRANY PŘÍRODY. K tomuto trendu se hlásí například program LIFE, který se snaží vrátit krajině Českého středohoří původní tvář.  Jako zajímavou tečku na závěr přednášky si pro nás pracovníci připravili ukázku velké sbírky brouků a motýlů.
M. Kirschnerová, T. Slámová, 3.A