PRIMA Kulový blesk

Děkujeme Televizi Prima za krásný nábytek pro naše gymnázium. Velmi si toho vážíme. Velký dík patří organizátorce akce paní zástupkyni Marschallové a všem pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a studentům, kteří pomáhali.