Den vědy na GJJ

Den vědy na GJJ pomáhalo 60 studentů 8 pedagogů připravilo úžasné dílny (děkujeme prof. Putnarová, prof. Rupertová, prof. Šestáková, prof. Pelikánová, prof. Povová, prof. Vávra, prof. Saňa, prof. Marschallová) zúčastnilo se 360 dětí děkujeme Honzovi Dostálovi za filmový dokument děkujeme fotografům prof. Krulišovi a Alence Musilové z 2.A