Díky spolupráci spolku Freundeskreis Fulda, města Litoměřice a našeho gymnázia se ve středu 10. října uskutečnil projekt, který přibližuje vztahy Čechů a Němců v minulosti a nyní. Historik z UJEP Filip Hrbek v úvodní přednášce seznámil studenty s česko-německými vztahy mezi válkami. Se svými zážitky pokračovali členové spolku z Fuldy Otto Gruss, Helga Blaschek a Peter Kubicek, čeští Němci, díky jejichž podpoře se mohou naši studenti zúčastnit plně hrazeného měsíčního jazykového kurzu na univerzitě ve Fuldě. O svých zážitcích a zkušenostech z pobytu referovali Marie Hervertová a Michal Pojsl. Odpoledne hosty z partnerského města a naše němčinářky vřele přivítal na radnici i pan starosta. Také v příštím roce budou mít možnost dva studenti gymnázia, výherci literární soutěže, do Fuldy na kurz odjet. Jedná se již o 8. ročník této spolupráce a díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti pobyt absolvovalo asi 20 studentů.

Mgr. Ivana Kalná