Pro jednodušší začátek školního roku 2019/2020 a pro lepší výsledky u přijímacích zkoušek nabízí naše škola kurzy českého jazyka a matematiky pro budoucí žáky primy osmiletého gymnázia a studenty prvních ročníků SŠ. Na výuce se podílejí kvalifikovaní vyučující s dlouholetou praxí.

Termín kurzu: 17. 10. 2018 – 17. 4. 2019 od 14:30 do 16:00 (každý týden ve středu, čtyřikrát v měsíci)

Cena kurzu:

  • český jazyk 2 400 Kč
  • matematika 2 400 Kč
  • český jazyk a matematika 4 200 Kč

Uzávěrka přihlášek: 10. 10. 2018 (přihlášky posílejte e-mailem)

Informační schůzka: 11. 10. 2018 v 16:00 v prostorách Gymnázia Josefa Jungmanna

Bližší informace žádejte na kontaktním telefonním čísle 776 622 704 u Mgr. J. Putnarové, e-mail: putnarova.j@gjj.cz.

Přihláška: Přihláška na přípravný kurz.docx