V rámci zeměpisného semináře jsme se v pátek 14. září vydali na exkurzi do malé vodní elektrárny u Třeboutic, postavené roku 2012.  

Exkurzi jsme zahájili venkovní prohlídkou areálu, kde jsme si prohlédli rybí přechod, do něhož jsou ryby naváděny pomocí speciálních zvuků, blikajících LED pásků a vodních proudů. Dále jsme pokračovali k česlím, zachycujícím nečistoty z vody při vstupu do elektrárny. Viděli jsme jedno z pravidelných čištění, kdy pojízdný jeřáb nepořádek shrábl a následně jej sesypal do kontejneru. 

Poté jsme navštívili řídící místnost s monitory sledujícími diagnostiku provozu. Odtud jsme sestoupili do místnosti v hloubce 17 metrů pod hladinou Labe, kde se nachází dvě Kaplanovy turbíny, každá o maximálním výkonu 3,5 MW. S průměrem 5,1 m jsou to největší turbíny v nízkospádové elektrárně (jako je tato) v Evropě. 

Svým výkonem je elektrárna schopna pokrýt spotřebu téměř celých Litoměřic, a v případě výpadku tak zajistí provoz nejdůležitějších institucí, jako je například nemocnice. 

Za necelou hodinu jsme se spoustou zajímavých informací vyrazili zpět do Litoměřic.

Mgr. Vladimír Švihlík