Školská rada

Školská rada

Zástupci zřizovatele: PaedDr. Zdeněk Dušek
Mgr. Václav Červín
Zástupci pedagogického sboru: Mgr. Dagmar Kovandová
Mgr. Olga Vojtíšková
Zástupci žáků: Petra Černá
Aleš Táborský

Výsledky voleb do školské rady

Předseda školské rady bude zvolen na první schůzce, která bude svolána začátkem roku 2018.

Volby do školské rady

V souladu se zřizovací listinou a volebním řádem školské rady vyhlašuje ředitel školy řádné volby do Školské rady Gymnázia Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1, přísp. organizace.

Volby jsou vyhlašovány z důvodu uplynutí volebního období všech členů školské rady zvolených za žáky i za pedagogy. V souladu s volebním řádem proběhnou ve 2 kolech:

1. kolo voleb (návrh kandidátů): 23. 10. - 3. 11. 2017, od 7:15 hod. do 15:30 hod.

2. kolo voleb (volba): 22. 11. 2017 7:15 - 18:30 hod.; 23. 11. 2017; 7:15 - 13:30 hod.

Volební místností pro obě kola voleb je kancelář gymnázia (místnost č. 51 v 1. patře).

Dokumenty o vyhlášení voleb s informacemi jsou ke stažení zde:

 • Vyhlášení voleb (základní informace)
 • Jmenování volební komise
 • Návrh kandidáta za žáky; Návrh kandidáta za pedagogy (formuláře pro podání návrhu kandidáta)
 • Důležité informace:

  1. kolo: řádně vyplněné a podepsané návrhy je nutné doručit do kanceláře školy osobně nebo prostřednictvím pošty tak, aby byly ve škole nejpozději v okamžiku ukončení prvního kola, tj. 3. 11. 2017 v 15:30 hodin.

  2. kolo: vlastní volba kandidátů proběhne ve škole ve výše uvedených dnech, 22. 11. se zároveň konají třídní schůzky. Žádáme všechny zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků, aby se, pokud možno, skutečně voleb zúčastnili a vybrali své zástupce do školské rady.

  Pro zvolení je totiž nutné získat nejméně 10% hlasů oprávněných voličů, což se při minulých volbách podařilo jen velmi těsně. Pokud nebudou zvoleni 2 členové, je nutné volbu opakovat.

  Také, prosím, před návrhem zjistěte, zda je Vámi navrhovaný kandidát ochoten ve školské radě pracovat (vyjádření souhlasu a prohlášení o splnění předpokladů je součástí formuláře pro návrh kandidáta). Mějte na paměti i tu skutečnost, že okamžikem ukončení studia žáka končí členství ve školské radě i pro jeho zákonného zástupce. Ačkoliv to zákon nijak neomezuje, z praktických důvodů je vhodné, aby zvolený kandidát mohl v radě působit po celé tříleté volební období.

  V Litoměřicích, 19. 10. 2017

  Dokumenty