Odvolání – výsledky

Vážení rodiče, milí uchazeči, zveřejňuji čísla přihlášek studentů, kteří byli přijati na základě odvolání k 15.6. 2021: čtyřleté studium: 123, 166, 342, 129 Pokud jste již odevzdali zápisový lístek na jiné škole, máte právo požádat o jeho vrácení. Nejdříve si prosím přijďte pro rozhodnutí o přijetí k nám na gymnázium (úterý 15.6. 2021 po 13.00 hod).…