Výsledky přijímacích zkoušek

Sdělujeme všem uchazečům o studium, že průběžné výsledky 1. termínu nemohou být dnes zveřejněny. Důvodem je, že dodavatel testů (společnost Scio) uvolní školám kompletní výsledky až po skončení zítřejšího termínu a provedené harmonizaci výsledků. Důvody harmonizace jsou popsány v letáku zaslaném spolu s pozvánkou na PZ (jedná se o sladění výsledků obou termínů s ohledem na náročnost testů).

Předpokládaná doba uvolnění výsledků je ve středu 23.4. v 19:00 hodin, proto pořadí uchazečů spolu s informací o přijetí bude po importu výsledků a stanovení hranice úspěšnosti na našem webu k dispozici až ve čtvrtek 24.4.

Informace o přijímacích zkouškách (pro školní rok 2014/2015)

V sekci „Přijímací řízení“ jsou k dispozici informace o přijímacích zkouškách společně s elektronickými verzemi dokumentů, které byly všem uchazečům zaslány doporučeným dopisem.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání od školního roku 2014/2015

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání na Gymnáziu J. Jungmanna v Litoměřicích od školního roku 2014/2015 naleznete v sekci Přijímací řízení. Pro rychlý přesun následujte tento odkaz.

Velký úspěch studentů tercie GJJ Litoměřice

V letošním ročníku Matematické olympiády kategorie Z8 dosáhli studenti tercie GJJ nebývalého úspěchu. Víc než polovina třídy, celkem 16 žáků, se zapojila do soutěže, 14 z nich se stalo úspěšnými řešiteli domácího kola, v němž řešili 6 úloh, takže mohli postoupit do kola okresního.

Tím ale jejich úspěchy neskončily – okresní kolo bylo prakticky celé v jejich režii a tři z nich (Adéla Kubíková, Jan Čada a Štěpán Pardubický) skončili na prvním místě. Ani ostatní se však neztratili a dosáhli na velice pěkná umístění, například do 12. místa jich bylo devět! Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy a doufáme, že to nebyl jejich poslední úspěch – matematická olympiáda se totiž koná každoročně.

Beseda studentů 3. ročníku Semináře ze zeměpisu

V průběhu měsíce března se konala beseda studentů 3. ročníku Semináře ze zeměpisu s pracovnicí Krajské správy Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem Ing. Janou Kopeckou. Studenti se dozvěděli mnoho zajímavého z historie statistiky (z dob Marie Terezie i starší), rovněž o její moderní podobě a také o organizaci statistické služby v ČR.

Po krajských kolech je naše dějepisné družstvo nejlepší v republice

Ve středu 16.4. byly zveřejněny výsledky všech krajských kol Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky. Z průběžných výsledků (viz tabulky) můžeme mít velkou radost. Naše družstvo ve složení Jaromír Fronc (7.S), Marina Morozovová (6.S) a Adéla Švilíková (6.S) totiž získalo ze všech gymnázií ČR a SR (celková účast převýšila počet 250 škol) nejvyšší počet bodů! Nyní pro nás nastává doba dlouhodobé přípravy na finále soutěže, které se uskuteční 20.11.2014 v Chebu...

Obě práce SOČ doporučeny k postupu do celostátního kola!

Ve středu 16.4. se i za naší účasti odehrála v Ústí nad Labem krajská přehlídka Středoškolské odborné činnosti (SOČ). A oba naši reprezentanti uspěli! Jakub Pisklák (2.C) obsadil se svým modelem litoměřického barokního mostu 2. místo v oboru Kultura a jeho práce byla doporučena k postupu do celostátního kola. Stejně tak byla doporučena k postupu i práce Jaromíra Fronce (7.S) nazvaná „20. století ve slabikáři“ v oboru historie.

Basketbalové úspěchy Gymnázia J. Jungmanna Litoměřice

Jako každoročně se v březnu a v dubnu na palubovkách výborně prezentují basketbalistky a basketbalisté litoměřického gymnázia ve 3 věkových kategoriích.

Největšího úspěchu dosáhly starší žákyně (ročník narození 1997 – 2000) v sestavě Adéla Grindlerová, Gabriela Tmějová, Tereza Dobrušová, Lucie Ftáčková, Barbora Matušková, Natálie Orihelová a Tereza Budajová. Již potřetí v řadě se probojovaly do republikového finále mezi 6 nejlepších družstev České republiky, které se koná v Jindřichově Hradci 29. a 30. dubna.

Syndikovat obsah