Volby do školské rady

Ředitel školy vyhlásil volby do školské rady gymnázia. Veškeré podrobnosti a formuláře pro návrhy kandidátů naleznete zde.

Exkurze s židovskou tematikou

Dne 21.10. se uskutečnila exkurze do Úštěka, které se zúčastnily třídy 2.A, 2.B a 6.S. Programem byla návštěva jedinečné židovské synagogy, rabínského domu a náměstí, kde se před kostelem sv. Petra a Pavla například natáčel film Rebelové. Někteří z nás měli možnost vidět Pekelné sklepy, Ptačí domky a nebo si prohlédnout galerii U Brány, kde najdeme mimo jiné obrazy od Františka Ringa Čecha nebo Karla Gotta. Na závěr naší exkurze jsme navštívili pizzerii Čertovna, kde jsme si užili poslední pohodové chvíle před návratem do Litoměřic. Perličkou tohoto výletu byl kánon „Shalom chaverim” zazpívaný studenty v židovské synagoze. Nakonec nám dovolte jednu hádanku. Víte, kdo je autorem obdivuhodné nástěnné výmalby v židovské synagoze?

Jak pracuje nový sběrný dvůr v Litoměřicích?

To se pokusili zjistit studenti Zeměpisného semináře Gymnázia v Litoměřicích v rámci tématu Životní prostředí. Tak tedy: Občan města si od 23.12.2013 po prokázání totožnosti má možnost odložit zde zdarma prakticky všechny druhy separovaných odpadů: dřevo, biologický odpad (např. odpady ze zahrad – listí apod.), stavební odpad v omezeném množství 50 kg na osobu denně, ojeté pneumatiky 4 ks na osobu ročně, plasty, papír, nebezpečné odpady (oleje, rozpouštědla, barvy…), drobná elektrotechnika, sklo, textil, kovy, elektrozařízení, svítidla atd.

Výsledky soutěže DOBRÁ ŠKOLA

V celoroční soutěži Dobrá škola vyhlášené a dotované Ústeckým krajem jsme za rok 2013/14 obsadili 10. místo. O úspěch se zasloužili naši žáci svými výsledky v soutěžích a učitelé organizací řady akcí (exkurzí, přednášek, besed...). Proto jim všem patří velký dík. Škole totiž pomohli k šeku na 100 000 Kč!

Účast chlapců Gymnázia J. Jungmanna Litoměřice v republikovém finále v basketbalu 3x3

V Jindřichově Hradci se konalo republikové finále středních škol chlapců a dívek v basketbalu 3x3 za účasti vždy 10 družstev. Již v loňském školním roce dosáhli basketbalisté Gymnázia J. Jungmanna Litoměřice vynikajícího úspěchu 2. místem. Z tohoto týmu ve složení Jan Reiser, Jakub Tůma, Dominik Kynzl a Ondřej Kulhánek letos reprezentovali školu posledně dva jmenovaní, doplnění o Zdeňka Zajíčka a Matouše Dzivjaka.

Naše gymnázium spolupracuje s městem Fulda

I letos se naše gymnázium aktivně zapojilo do práce na projektu se členy Přátel města Fulda (Freundeskreis Fulda). Projekt začal literární soutěží v březnu 2014, do které měli možnost se zapojit všichni studenti. Po vypracování eseje na téma "Proč je důležité učit se německy" byli 3 nejlepší studenti vybráni a zúčastnili se během prázdnin vzdělávacího pobytu ve Fuldě, konkrétně Mezinárodní letní univerzity (Internationale Sommeruniversität - ISU).

Návštěva Dr. Güntera Kletetschky na Gymnáziu Litoměřice

RNDr. Günter Kletetschka, geolog a geofyzik z Přírodovědecké fakulty University Karlovy (13 let působil v americkém Úřadu pro letectví a vesmír (NASA), podílel se mimo jiné na vybavení sondy Curiosity, zabývá se vlivem nízkých teplot na živé organismy, zkoumá chování materiálů i živé hmoty v magnetickém poli..), který je absolventem naší školy a maturoval zde jako student IV.D v roce 1983, navštívil po letech naší školu.

Stříbrné umístění dívek na krajském kole Corny Středoškolského atletického poháru

Jako každoročně se v září konal Corny Středoškolský atletický pohár družstev. Soutěží se v 7 atletických disciplinách, u chlapců se jedná o běhy na 100 m, 400 m, 1. 500 m, skok daleký a vysoký, vrh koulí 5 kg a štafetu 100 – 200 – 300 -400 m, u dívek o běhy na 60 m, 200 m, 800 m, skok daleký a vysoký, vrh koulí 3 kg a štafetu. Z okresního kola v Lovosicích postoupila jako vítězové obě družstva do krajského finále v Bílině.

Syndikovat obsah