Nové informace pro uchazeče

Nové informace pro uchazeče ve složce „Přijímací řízení”.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro osmileté i čtyřleté studium jsou k dispozici ve složce „Přijímací řízení”.

Zákonní zástupci uchazečů, kteří vyplnili do přihlášky e-mailovou adresu, obdrží výsledky didaktických testů na tento e-mail (pozor, nejedná se o celkový výsledek přijímacího řízení)!

Někteří uchazeči mají uvedeno „nerozhodnuto” - podrobnější informace naleznete ve složce „Přijímací řízení”.

Vynikající úspěch v republikovém kole RjO

Studentka 4. A Eva Havrlová se dne 12. 4. 2016 zúčastnila republikového kola olympiády v ruském jazyce. Postoupila do tohoto nejvyššího kola jako vítězka krajské soutěže. Mezi 14 účastníky z celé republiky si vedla výtečně a obsadila 8. místo. Blahopřejeme!

Soutěž Evropa ve škole

Na 25. ročníku literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole získaly ocenění dvě práce studentů našeho gymnázia. Oba soutěžící zvolili téma k výročí 700 let od narození „Otce vlasti” Karla IV. – Tajná chodba z hradu, fiktivní příběh z doby Karla IV. Lukáš Kolibár ze 4. A se v této kategorii stal celorepublikovým vítězem, Štěpánka Leniková ze 4. A skončila na druhém místě.

Další úspěch v biologické olympiádě

21.4. se konalo na 7.ZŠ okresní kolo Biologické olympiády kategorie D (žáci 6. a 7.tříd, primy a sekundy). V konkurenci 33 soutěžících obsadila a převahou 1. místo žákyně naší školy Eliška Vytrhlíková (sekunda) a zajistila si postup do krajského kola. Velmi dobře se umístili i další soutěžící z naší školy: Tomáš Čada (sekunda) obsadil těsně 4. místo a Karolína Cee (sekunda) 7. místo. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci a propagaci naší školy. Elišce přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Němčináři bodují i mimo naši školu

V celorepublikové soutěži „Sousedé na západě”, kterou vypsal Tandem (Koordinační centrum českoněmecké spolupráce mládeže), obsadila žákyně 4.K Eliška Přibíková 1. místo z celkového počtu 290 přihlášených. Tento projekt Eliška vytvořila v rámci litoměřické jazykové školy Contexta vedené (Mgr. Lucií Čechovou). Na této jazykové škole, se kterou spolupracujeme, lze nově skládat i jazykové zkoušky (jako střediska Goethe-Institutu) jazykové úrovně A1, A2, B1a B2.

Dějepisné družstvo postoupilo do mezinárodního finále

Ve středu 6. 4. 2016 si na krajském kole Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR, které se konalo v prostorách Filosofické fakulty UJEP v Ústí n. L., naše družstvo vybojovalo účast v listopadovém finále, které se tradičně uskuteční v Chebu.

Debatní družstvo si vybojovalo účast v parlamentním finále

V pátek 15. 4. 2016 naše debatní družstvo zvítězilo v severočeském kole debatní soutěže Studentská Agora, které se konalo v Regionální knihovně v Liberci. Vybojovalo si tím postup do červnového celostátního finále, které proběhne přímo v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze.

Syndikovat obsah