Rozvrh hodin pro školní rok 2014/2015

Rozvrh hodin pro školní rok 2014/2015 je již k dispozici na našich webových stránkách. V průběhu září bude teprve rekonstruována učebna č.57 a č.85, proto prosíme všechny o pochopení. Na změnách v rozvrhu budou tyto učebny v průběhu září nahrazovány učebnami náhradními.

Složení maturitní komise MZ podzim 2014

Složení maturitní komise MZ podzim 2014 naleznete v tomto pdf souboru.

Jmenování zkušebních komisí pro komisionální zkoušku

Jmenování zkušebních komisí pro komisionální zkoušku naleznete v tomto pdf souboru.

Upozornění pro žáky letošních maturitních ročníků!

Dne 16.6. 2014 byly již škole zpřístupněny Protokoly o výsledcích společné části maturitních zkoušek jaro 2014. Prosíme žáky maturitních ročníků, aby si je co nejdříve vyzvedli v kanceláři školy. Protokol dostanou i ti žáci, kteří nebyli v některé části zkoušek úspěšní, či tuto část nekonali a byli omluveni.

Výsledek výběrového řízení

Zveřejňujeme výsledky výběrového řízení, konaného v rámci projektu číslo CZ.1.07/1.5.00/34.1082 - Využití ICT na gymnáziu, na dodávky zakázky č. C114129 - Vybavení tříd GJJ z protředků EU.

Všem zúčastněným firmám děkujeme za nabídku a blahopřejeme těm, kteří nabídli nejlepší cenu. Výsledky byly zároveň zaslány na kontaktní adresy elektronicky a předkladatelé úspěšných nabídek budou kontaktováni za účelem podpisu smlouvy a upřesnění termínů dodávky. Výsledky jsou zároveň zveřejněny na webu MŠMT: http://www.op-vk.cz/

Cykloturistický kurz 3.B a 7.S

Ve dnech 16. 6. až 20. 6. 2014 se třídy 3.B a 7.S zúčastnily cykloturistického výletu. Po naložení bagáže a kol před budovou gymnázia jsme se odebrali na horní nádraží, odkud jsme se vlakem vydali na místo určení. Tím místem byl kemp Ima ve Starých Splavech.

Po příjezdu a ubytování v chatkách jsme se sešli ve společenské místnosti, kde jsme si řekli pár základních informací a rozdělili se do dvou družstev, podle výkonnosti.

„Čtení pomáhá“

23.6.2014 proběhlo vyhodnocení soutěže „Čtení pomáhá”. K vítězství se „pročetl” Tomáš Vízner ze 4. K, který zvládl přečíst 21 knih během školního roku. Do projektu se letos zapojili žáci 2. S, 3. T, 4. K a 1. A. Na 2. místě skončil Štěpán Hlůžek ze 4. K a o 3. až 5. místo se dělí Denisa Hlůžková a Barbora Sedláčková z 2. S a Michal Pojsl ze 3. T. Celkem žáci přečetli 113 knih a přispěli na charitu částkou 5.650,- Kč.

Vodácký kurz – Ohře 2014 třídy 3.A

V pondělí 16. 6. jsme vyrazili na cestu za poznáním krásy řeky Ohře. Zní to líbezně a harmonicky, ale nemohlo to být přeci jen tak. To nenese. Aby se taková cesta mohla uskutečnit, museli jsme si ráno přivstat a plní nadšením (někteří i možná něčím jiným) jsme vlakem odcestovali za dobrodružstvím. Cesta vlakem byla dlouhá, míjeli jsme spoustu známých měst, až jsme si říkali, do jaké divočiny to jedeme.

Syndikovat obsah