Žáci se připravovali na role politiků

V úterý 18. října se na naší škole uskutečnil workshop k projektu Simulované zastupitelstvo. Šestnáct žáků se pod vedením pražských lektorů z organizace AGORA CE učilo vyjednávacím strategiím, které by měli uplatnit v prosinci tohoto roku, kdy by v prostorách jednací síně Městského úřadu měli sami vystoupit v roli politiků. Projekt má za cíl seznámit mladou generaci s komunální politikou formou teorie i praxe.

Exkurze do firmy BEC, Prosmyky

Dne 17. října se uskutečnila exkurze v rámci zeměpisného semináře do třídírny odpadů BEC Prosmyky u Lovosic. U vstupu nás přivítal manažer společnosti BEC Robert Mühlfait, který nás provázel po celou dobu exkurze. Nejprve jsme prošli sběrným dvorem, kde nám bylo obecně  shrnuto, jaké materiály se sem dovážejí a co se s nimi pak následně bude dít. Další zastávkou byla deponie na dřevo, z čehož lze odvodit, že se do této oblasti skladu dováží nepotřebné dřevo.

Exkurze do Státního oblastního archivu

Ve středu, 5. října, jsme my, studenti zeměpisného semináře 3. ročníku litoměřického gymnázia, zamířili do místního státního oblastního archivu. Jakmile jsme přečkali několik minut na dešti, než nás pustili dovnitř, přivítala nás velmi milá paní Sabina Dušková. Ta nás však upozornila, že již deset let žádnou exkurzi neprovázela, a tak bude trochu koktat. Nikomu z nás to nakonec vůbec nevadilo.

Stříbrný úspěch na atletickém poháru Corny

Každý rok se naše škola zúčastňuje atletického poháru Corny. Tato soutěž existuje již několik desetiletí. Prošli jí na svých středních školách i ti nejlepší z nejlepších, jako například Barbora Špotáková, Roman Šebrle, Jaroslav Bába.

Naše družstva chlapců a dívek bojovala v zářijovém okresním kole v Lovosicích. Družstvo chlapců ve složení: Horák M. (4. B), Malčánek M., Spálený B. (oba 2. B), Minka L., Fiala J. (oba 8. O), Chládek S. (3. A), Frank F. (2. A), Kroufek M. (7. S) se umístilo na pěkném druhém místě.

Planetárium s primou

6. října jsme jeli na výlet do Teplic. Na programu dne jsme měli planetárium, hvězdárnu a na závěr botanickou zahradu. Jenže počasí nám nepřálo, takže jsme nakonec do hvězdárny nejeli, protože v dešti by nemohli otevřít kopuli s přístroji.

V planetáriu jsme poslouchali přednášku o planetách, hvězdách, zkrátka o vesmíru. Pustili nám i film a v něm nás podrobněji seznámili s konkrétními planetami naší Sluneční soustavy. Někdo i usnul, ale byli omluveni, protože planetárium prý takový účinek má.

Sběrný dvůr

V pondělí 3.10.2016 navštívil náš zeměpisný seminář IV.ročníku sběrný dvůr v Litoměřicích. Po celou dobu exkurze nás areálem prováděla paní Weberová. V úvodu jsme se od ní dozvěděli několik základních informací o tomto dvoře. Bylo nám řečeno, že pro občany města Litoměřice je využití tohoto dvora zcela zdarma. Dále jsme se dozvěděli, že odpad z plných kontejnerů je buď znovu využit a pokud to nejde, je odvezen na skládku. Poté nám bylo sděleno několik informací, které nám vyrazily dech.

Mikropočítač Raspberry v Lipsku

Ve dnech 20. – 23. září 2016 v rámci projektu nadace Deutsche Telekom Stiftung a ve spolupráci s partnerskou školou Maxe Klingera v Lipsku odjela skupina studentů našeho gymnázia zabývající se programováním mikropočítačů na výměnný pobyt do Lipska.

Maturitní předpis pro školní rok 2016/2017

Maturitní předpis pro školní rok 2016/2017, maturitní témata a školní seznam literárních děl naleznete v oddíle Pro žáky – Maturita 2017.

Syndikovat obsah