Jmenování zkušebních komisí pro komisionální zkoušku

V souladu s §6 Vyhlášky o středním vzdělávání č.13/2005 Sb. jmenuje ředitel školy předsedu a členy zkušební komise pro komisionální zkoušky takto:

Opravné zkoušky 2. pololetí školního roku 2015/2016:

Maturitní zkouška – podzim 2016

Termín: 14. 9. 2016, 13:00

Složení maturitní komise

Předsedkyně: Mgr. Marie Kocánková
Místopředseda: RNDr. Jaroslav Kohout
Třídní učitelka: Mgr. Andrea Skokanová

Čtení pomáhá

23.6.2016 byly vyhlášeny výsledky dalšího ročníku soutěže „Čtení pomáhá”. Do soutěže se zapojili především žáci nižšího gymnázia, kteří přečetli celkem 270 knih, a přispěli tak částkou 13 500 ,- Kč na charitativní účely. První místo s 42 knihami patří Veronice Dundové ze 3.T, druhé místo s 28 knihami obsadil Pavel Lípa ze 3.T a třetí příčku s 25 knihami obsadil Otokar Szaffner ze 2.S. Na všechny čtenáře čekaly zajímavé ceny, např. vstupenky do kina Máj, marcipánový dort s logem soutěže, knihy či lehátko na takové to letní počteníčko.

Dárcovství kostní dřeně

V závěru školního roku proběhla na našem gymnáziu přednáška na téma „Dárcovství a transplantace kostní dřeně“, kterou si se zájmem poslechli studenti 2. a 3. ročníků. Přednáška nám byla nabídnuta přímo nadací.

Sběratelé kostí

Studenti biologického semináře ze 3. ročníků si měli možnost vyzkoušet práci forenzního antropologa. Seminář „Sběratelé kostí” proběhl pod vedením lektorů z Přírodovědecké fakulty UK v Praze a byl zaměřen na skladbu lidské kostry, ukázku vývojových anomálií a patofyziologických změn na kostře.

Karel IV. očima dětí

V rámci sedmistého výročí narození Karla IV. vyhlásilo Státní pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky výtvarnou soutěž „Karel IV. očima dětí”. Nejprve jsme účast v soutěži považovali za bezpředmětnou. Obstát v konkurenci desítek tisíc účastníků z široké škály škol (často i výtvarného zaměření) celé republiky, mnoha zemí Evropy, ale i USA, Austrálie atd. se zdálo nedosažitelnou metou.

Analytický chemik detektivem

Vybraní studenti 4.ročníků se zájmem o chemii, nyní již absolventi našeho gymnázia, praktikovali v laboratořích analytické chemie Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Analytické chemii při výuce na středních školách nebývá věnováno tolik času jako ostatním oborům chemie. Její význam ve společnosti je však obrovský, v poslední době patří mezi nejrychleji se rozvíjející obory. Zkoumání chemického složení vzorků látek a směsí se využívá v medicíně, farmacii, kriminalistice, zemědělství, průmyslových výrobách a v dalších oborech.

Co možná ještě všichni nevíte…. o Ondřeji Pospíšilovi

V sobotu 14. května 2016 se v Kulturním domě ve Velkém Beranově konala vrcholná soutěž jarní sezóny pro mladé závodníky Mistrovství České republiky dorostu a juniorů v kulturistice, physique, bodyfitness a bikiny fitness 2016. Na soutěž bylo přihlášeno celkem 151 závodníků, na pódium jich nakonec vystoupilo 148 a mezi nimi i náš Ondřej Pospíšil.

Před zcela zaplněným sálem se stal ve své kategorii Kulturistika staršího dorostu do 72 kg absolutním vítězem ČR.

Syndikovat obsah