Volný půlden 2014

V souladu se školským zákonem (§24, odst. 2 zákona č.561/2004) vyhlašuje zástupkyně ředitele Gymnázia J. Jungmanna v Litoměřicích z technických důvodů volno od 4. vyučovací hodiny v úterý 18.11.2014 pro žáky všech tříd gymnázia.

Odůvodnění: Vzhledem k havárii kanalizace a uzavření vody není možno zabezpečit vyučování v plném rozsahu.

Volby do školské rady

Ředitel školy vyhlásil volby do školské rady gymnázia. Veškeré podrobnosti a formuláře pro návrhy kandidátů naleznete zde.

Naši žáci míří na Hrad

Adéla Kubíková a Jaromír Fronc dokázali v krajských kolech Logické olympiády, že mají výborný úsudek a umí používat vlastní rozum. Kvartánka Adéla Kubíková soutěžila v krajském kole kategorie B a obsadila prestižní 3. místo. Jaromír Fronc z oktávy pak v kategorii C skončil ještě o příčku výše na 2. místě. Finále této náročné soutěže proběhne v pondělí 1. 12. 2014 v Míčovně Pražského hradu. Oběma žákům blahopřejeme a těšíme se na výsledky celonárodního klání.

Hry VII. zimní olympiády bude zdobit logo a maskot naší kvartánky Evy Tylové

Výkonným výborem Českého olympijského výboru bylo Ústeckému kraji přiděleno pořadatelství Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže v roce 2016. V souvislosti s touto poctou vyhlásil Ústecký kraj soutěž o návrh loga a maskota olympiády, která bude sportovním svátkem dětí a mládeže České republiky. Svůj příspěvek do soutěže poslala i naše žákyně Eva Tylová. A právě její návrh loga a maskota her s názvem „Pan Bambule” byl vyhodnocen jako nejvhodnější.

Jak funguje lidské tělo?

Jak se vytváří mozek? Co jsou to reflexy? Jaký je náš biorytmus? Jak vzniká bolest? ... Přesně na tyto otázky mohli někteří studenti biologického semináře získat odpovědi při návštěvě Fyziologického ústavu AV ČR u příležitosti dne otevřených dvěří 6. 11. 2014.

Logická olympiáda 2014

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Do Německa na zkušenou!

Dne 4. listopadu jsme se my, studenti čtvrtých ročníků zúčastnili přednášky o studijních, pracovních jiných příležitostech v Německu. V rámci projektu Versuch mal Deutschland k nám zavítala studentka ze Zlínské univerzity, která se v minulosti mnohokrát účastnila těchto projektů. Představila nám různé organizace, které poskytují granty na vycestování studentů do zahraničí na dlouhodobé nebo i na krátkodobé pobyty.

Tři exkurze našeho dějepisného družstva

Na tradiční tři podzimní exkurze mohli vyjet studenti našeho dějepisného družstva, kteří se připravují na celostátní kolo Dějepisné soutěže studentů gymnázií, které vyvrcholí v Chebu 20. listopadu.

Vv září vyrazili poprvé do Prahy, aby navštívili Národní památník na Vítkově, původně vystavěný jako pocta československým legionářům vv 1. světové válce. Vv říjnu pak exkurze mířila do baťovského Zlína a podruhé do Prahy, kde byl kv vidění unikátní legionářský vlak a perla meziválečné architektury – Müllerova vila na Ořechovce.

Syndikovat obsah