Vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení pro čtyřleté i osmileté studium

Bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení pro čtyřleté i osmileté studium. Podrobné informace včetně kritérií naleznete zde.

Vynikající úspěch v krajském kole olympiády v ruském jazyce

Ve středu 10.2.2016 se konalo v Ústí nad Labem krajské kolo olympiády v ruštině. Naše škola vyslala dvě studentky a děvčata se rozhodně neztratila. Eva Havrlová ze 4.A zvítězila v nejvyšší kategorii SŠ II. a postupuje do celorepublikového kola a Gábina Tmějová z 5.K v kategorii SŠ I. obsadila 2. místo. Oběma dívkám blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Exkurze Praha

Dne 2.2.2016 se zúčastnili žáci 8.0 a několik žáků čtvrtých ročníků exkurze do Prahy. Pedagogický dozor měly Mgr. Eva Kišová a Mgr. Eva Jadavanová. Nejdříve jsme v dopoledních hodinách všichni společně navštívili Vojenské historické muzeum, kde nás průvodci seznámili s výstavou „V ulicích Protektorátu“. Prohlédli jsme si nejenom historické dokumenty, ale měli jsme možnost i shlédnout krátké filmové představení ve „válečném biografu“.

Velký basketbalový úspěch litoměřického gymnázia

Ve středu 27. 1. se někteří studenti a studentky z Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích vydali do Sokolova na kvalifikaci o postup na republikové finále v basketbalu středních škol. Litoměřické gymnázium bylo jedinou školou se zastoupením jak v chlapecké, tak v dívčí kategorii. Oba týmy se střetly s výběry z Karlovarského kraje a hlavního města Prahy.

Angličtinář roku

Ve středu 27. ledna proběhla již podruhé na naší škole mezinárodní on-line soutěž Angličtinář roku. Naši školu reprezentovali studenti v počtu 34. Ti se sice ihned dozvěděli výsledné body, ale oficiální výsledky s umístěním jak studentů, tak školy budou známy po 18. únoru 2016, kdy je organizátor vyhlásí.

Konverzační soutěž v ruském jazyce

Školní kolo proběhlo i v ruském jazyce. Celkem 9 studentek soutěžilo ve dvou kategoriích. Pouze obě vítězky postupují rovnou do krajského kola, které se koná 10. února 2016 v Ústí nad Labem. Jsou to Gabriela Tmějová (5K) v kategorii SŠ I a Eva Havrlová (4. A) v kategorii ŠŠ II. Škoda, že postupují jen vítězky, protože výkony ostatních byly také pěkné.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

V týdnu od 11. do 15. ledna proběhlo školní kolo této soutěže. Zúčastnilo se ho celkem 55 studentů ze všech ročníků. V kategorii I. B – prima, sekunda (15 účastníků) zvítězil Tomáš Nguyen (2S) spolu s Davidem Hoangem (2S) postoupili do okresního kola. V kategorii II. B – tercie, kvarta (6 účastníků) jsme do okresního kola poslali vítězku Kláru Márii Fialu a Alžbětu Žákovou (obě 4K). V nejstarší kategorii III. A (34 studentů) zvítězil Vojtěch Martínek (3. A), kterého do okresního kola doprovodila druhá v pořadí Barbora Cee (6S).

Němčináři nezklamali

Ve středu 27. ledna se uskutečnilo okresní kolo olympiády z německého jazyka. Za naší školu se zúčastnili čtyři studenti. Všichni se umístili na „medailových” pozicích – Barbora Sedláčková (4.K) vyhrála kategorii II.B, druhé místo v téže kategorii obsadil Martin Chuchel (též 4.K). V kategorii III.A získala druhé místo Jana Chuchlová (6.S). Třetí místo v téže kategorii obsadil Michal Pojsl (5.K). Všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Syndikovat obsah