Spolupráce s Fuldou pokračuje…………………

Už čtvrtým rokem pokračuje spolupráce našeho gymnázia se Sdružením přátel města Fulda (Freundeskreis Fulda). Náš projekt začal literární soutěží v únoru-březnu 2015. Jako každoročně byly dvě nejlepší studentky (Alena Janoušková – maturantka a Dominika Vítková – 8.O.) vybrány na měsíční vzdělávací pobyt ve Fuldě, konkrétně na Mezinárodní letní univerzitu (Internationale Sommeruniversität – ISU).

Exkurze na sběrný dvůr

24.9. se Zeměpisný seminář vydal na exkurzi do nového Sběrného dvora, který se nachází v Nerudově ulici, blízko horního nádraží.

Zde je provedla paní Lucie Egrešiová. Po vysvětlení, jak nakládat se všemi druhy odpad, ale i se stavebním odpadem, dostali také přednášku například o azbestovém odpadu nebo žárovkách.

Setkání v Terezíně

V úterý 22. září se 20 studentů německého jazyka zúčastnilo setkání se studenty gymnázia v Biberbachu v Badensku – Würtenbersku. Setkání proběhlo v Terezíně, dopoledne se studenti vzájemně „oťukávali” při rozmanitých aktivitách a odpoledne měli ve smíšených skupinách zjistit informace o místech v Terezíně, která jsou nějak spjatá s obdobím terezínského židovského ghetta. Poté si společně prošli město a seznámili ostatní se svými poznatky.

Studenti gymnázia z Lipska opět na naší škole

V pondělí 14. září zazněla ve škole sasština. Co to je ? Němčina, kterou se mluví v Sasku. Na třídenní návštevu přijelo totiž 15 studentů Max-Klinger-Gymnázia v Lipsku a právě se seznamovali se studenty našeho gymnázia, kteří je měli v dalších třech dnech doprovázet při poznávání našeho města a okolí.

Informace pro rodiče účastníků seznamovacího kurzu

Bylo provedeno vyúčtování a studentům byl dne 10.9.2015 vrácen přeplatek.

Seznamovací pobyt pro nové studenty

Jako každoročně jsme na konci prázdnin uskutečnili seznamovací pobyt pro studenty prvních ročníků a primány. Ve čtvrtek 27. srpna ráno jsme se sešli před školou, rozdělili žáky každé třídy do tří družstev a společně odjeli autobusy do Opárenského údolí. Už cestou do tábora se pod dohledem třídních profesorek Olgy Vojtíškové, Dagmar Kovandové a Evy Jadavanové plnily první úkoly celodenní hry, která končila až před půlnocí.

Projekt Fulda

Už čtvrtým rokem Gymnázium Josefa Jungmanna spolupracuje s členy Sdružení přátel města Fulda (Freundeskreis Fulda). Projekt spočívá v organizaci literární soutěže začátkem roka (únor-březen), do které mají možnost se zapojit všichni studenti. I letos se tato soutěž konala a jako každoročně dvě nejlepší studentky (Alena Janoušková – maturantka, Dominika Vítková- 8.0.) byly vybrány na měsíční vzdělávací pobyt ve Fuldě, konkrétně na Mezinárodní letní univerzitu (Internationale Sommeruniversität – ISU). Pobyt se konal v období letních prázdnin, přesto byl pro studentky nesmírně hodnotný a přínosný.

Syndikovat obsah