Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání od školního roku 2015/2016

Bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení pro čtyřleté i osmileté studium. Podrobné informace včetně kritérií naleznete zde.

Okresní kolo FO kategorie E ovládli žáci Gymnázia J. Jungmanna v Litoměřicích

Ve čtvrtek 26.3. se sešli žáci 9. tříd ZŠ a kvart gymnázií našeho okresu, aby úspěšně vyřešili čtyři úkoly okresního kola fyzikální olympiády ve stanoveném čase 4 hodin. Každá úloha byla hodnocena maximálně 10 body, řešitelé tak mohli získat až 40 bodů. Úspěšnými řešiteli se stali žáci s minimálním ziskem 14 bodů, alespoň dvě úlohy musely být hodnoceny nejméně 5 body.

Fulda 2015

Během měsíce leden a únor proběhla na naší škole literární soutěž. Na základě jejích výsledku byli určeni výherci, kteří se zúčastní pobytu na letní univerzitě ve Fuldě v červnu-srpnu 2015. Studenti zpracovali esej na téma "Die Deutsche Sprache und ihre Ausnützung in der Praxis" - "Německý jazyk a jeho využití v praxi". Všechny práce byly hezky zpracovány, nicméně vítězové můžou být (dle předběžných pokynů z německé strany) jenom 2.

Se ctí v celostátním kole soutěže Bible a my

S dobrým výsledkem se vrátila naše minivýprava z celostátního finále letošního ročníku soutěže Bible a my, které se uskutečnilo ve středu 18.3.2015 v Hustopečích u Brna. Barbora Sedláčková (3.T) ve své kategorii získala 8. místo mezi 32 finalisty; dobrou znalost biblických příběhů osvědčila i Terezie Kartáková (3.B), která skončila 11. Celostátní finále završilo jejich úspěšný postup ze školních a okresních kol.

Příprava občanů k obraně státu

Dne 10.3.2015 se na naší škole uskutečnila prezentace Vzdělávacího programu Příprava občanů k obraně státu. Projekt shlédli žáci nižšího stupně gymnázia. Žáci od primy po kvartu si vyslechli od vojáků 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany zásady první pomoci, dozvěděli se, jak se chovat při katastrofách, k čemu slouží chemické vojsko, jak vypadají zahraniční mise nebo jaké jsou výhody členství v mezinárodních organizacích. Vyzkoušeli si také na vlastní kůži chemické obleky a plynové masky.

Okresní kolo chemické olympiády kategorie D

V pondělí 9. března proběhlo v Lovosicích okresní kolo chemické olympiády kategorie D. Naše gymnázium reprezentovalo pět žáků tercie Mária Klára Fiala, Barbora Sedláčková, Eliška Štrenclová, Vít Nademlejnský a Vincent Stuchlý. Vynikajícího úspěchu dosáhl Vítek Nademlejnský, který obsadil 1. místo a postupuje do krajského kola. Vincent Stuchlý získal 4.-5. místo, Barbora Sedláčková 6. místo, Eliška Štrenclová 7. místo a Mária Klára Fiala 9. místo.

Se "Zvrhlíkem" a "Hrdličkou" do celostátního kola recitační soutěže

17.2.2015 se uskutečnil již čtvrtý ročník Memoriálu Rostislava Čtvrtlíka v Děčíně. Jedná se o recitační soutěž pro studenty 1. až 4. ročníků gymnázií a ostatních středních škol. Do tohoto oblastního kola postoupili za naši školu Táňa Terberová (5.K), Ludmila Smolková (7.S) a Zdeněk Zajíček (3.C). Všichni tři měli připraven jeden prozaický a jeden poetický text. Velkou radostí bylo, když všichni tři postoupili po prvním přednesu do finálního kola a ještě větší radostí je umístění Lídy Smolkové.

Výsledky studentů v konverzační soutěži v anglickém jazyce

Doposud proběhly dvě kola této soutěže. Školního kola se zúčastnilo 62 studentů ve všech třech kategoriích od primy až po septimu a od 1. do 3. ročníku. Vítězové jednotlivých kategorií nás reprezentovali v okresním kole, které proběhlo ve středu 11. února. Letos byli naši studenti velmi úspěšní. Jan Svoboda vyhrál kategorii I. B. V této kategorii se bohužel nepostupuje do krajského kola.

Syndikovat obsah