Literární soutěž v německém jazyce

I v letošním roce se Gymnázium J. Jungmanna zapojilo do práce na projektu se členy Přátel města Fulda (Freundeskreis Fulda). Projekt spočíval v organizaci a konání literární soutěže v únoru 2014, do které se zapojila většina studentů. Po vypracování eseje na téma "Deset důvodů, proč se učit německy" byly 3 nejlepší studenti vybráni a zúčastnili se vzdělávacího pobytu ve Fuldě, konkrétně Mezinárodní letní univerzity (Internationale Sommeruniversität - ISU).

Výborná zpráva z konce prázdnin pro žáky a učitele GJJ!

Náš mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+ podaný ředitelem školy byl schválen! (Celkem bylo schváleno pouze 18 projektů z 87 podaných.) Pro školu to znamená grant ve výši cca 32 000€, ze kterého budeme financovat spolupráci na projektu se školami v Portugalsku, Turecku a Itálii. Projekt má název "Mýty a legendy - sjednocující prvek evropské kultury". Hlavním smyslem je zapojit do práce na projektu co nejvíce studentů a využít projekt ve výuce.

Nový školní rok

Milí studenti, nový školní rok 2014-15 zahájíme 1. září 2014 v 8:00 hod. Podle rozvrhu začne výuka v úterý 2. 9. 2014 3. vyučovací hodinu, do té doby jsou v plánu třídnické hodiny. Přejeme hodně studijních úspěchů!

Rozvrh hodin pro školní rok 2014/2015

Rozvrh hodin pro školní rok 2014/2015 je již k dispozici na našich webových stránkách. V průběhu září bude teprve rekonstruována učebna č.57 a č.85, proto prosíme všechny o pochopení. Na změnách v rozvrhu budou tyto učebny v průběhu září nahrazovány učebnami náhradními.

Výsledek výběrového řízení

Zveřejňujeme výsledky výběrového řízení, konaného v rámci projektu číslo CZ.1.07/1.5.00/34.1082 - Využití ICT na gymnáziu, na dodávky zakázky č. C114129 - Vybavení tříd GJJ z protředků EU.

Všem zúčastněným firmám děkujeme za nabídku a blahopřejeme těm, kteří nabídli nejlepší cenu. Výsledky byly zároveň zaslány na kontaktní adresy elektronicky a předkladatelé úspěšných nabídek budou kontaktováni za účelem podpisu smlouvy a upřesnění termínů dodávky. Výsledky jsou zároveň zveřejněny na webu MŠMT: http://www.op-vk.cz/

Složení maturitní komise MZ podzim 2014

Složení maturitní komise MZ podzim 2014 naleznete v tomto pdf souboru.

Cykloturistický kurz 3.B a 7.S

Ve dnech 16. 6. až 20. 6. 2014 se třídy 3.B a 7.S zúčastnily cykloturistického výletu. Po naložení bagáže a kol před budovou gymnázia jsme se odebrali na horní nádraží, odkud jsme se vlakem vydali na místo určení. Tím místem byl kemp Ima ve Starých Splavech.

Po příjezdu a ubytování v chatkách jsme se sešli ve společenské místnosti, kde jsme si řekli pár základních informací a rozdělili se do dvou družstev, podle výkonnosti.

„Čtení pomáhá“

23.6.2014 proběhlo vyhodnocení soutěže „Čtení pomáhá”. K vítězství se „pročetl” Tomáš Vízner ze 4. K, který zvládl přečíst 21 knih během školního roku. Do projektu se letos zapojili žáci 2. S, 3. T, 4. K a 1. A. Na 2. místě skončil Štěpán Hlůžek ze 4. K a o 3. až 5. místo se dělí Denisa Hlůžková a Barbora Sedláčková z 2. S a Michal Pojsl ze 3. T. Celkem žáci přečetli 113 knih a přispěli na charitu částkou 5.650,- Kč.

Syndikovat obsah