Aktuální informace pro uchazeče o studium

V sekci „Přijímací řízení” jsou k dispozici nové informace o přijímacím řízení společně s elektronickými verzemi dokumentů, které byly všem uchazečům zaslány doporučeným dopisem. Žádáme zákonné zástupce uchazečů, kteří mají naše gymnázium na 2. místě, (a neobdrželi tedy pozvánku na přijímací řízení), aby nás co nejdříve kontaktovali telefonicky (416 735 841) nebo e-mailem (gjj@gjj.cz), abychom Vám mohli sdělit evidenční číslo uchazeče, bez kterého nelze zjistit výsledek přijímacího řízení!

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání od školního roku 2015/2016

Bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení pro čtyřleté i osmileté studium. Podrobné informace včetně kritérií naleznete zde.

Zatmění s vědci

Ve dnech 19. a 20. března se studenti našeho gymnázia zúčastnili projektu „Vědci studentům” na Fakultě životního prostředí v Ústí nad Labem.

Úvodní přednáška plk. RNDr. H. Eliášové, Ph. D. na téma: „Od nálezu k identifikaci aneb forenzní antropologie v praxi” nás velice zaujala. Zajímavostí byly krátké rozbory uzavřených případů. Slyšeli jsme, podle čeho můžeme identifikovat tělo nalezeného jedince, ale i jakou nepravdou nás krmí v kriminálních seriálech. Samozřejmě, že tu zazněla i otázka, jak někoho dokonale pohřbít, aby pachatel nebyl dopaden.

Michal Viewegh bude číst a besedovat na GJJ

Ve středu 22.4. budeme mít vzácnou příležitost přivítat na naší škole jednoho z nejznámějších a nejúspěšnějších spisovatelů současnosti - Michala Viewegha. Ten bude od 13.00 v učebně 57 číst ze svých knih i odpovídat na dotazy studentů.

Akci pořádáme ve spolupráci s Knihovnou K.H.Máchy v Litoměřicích.

Dějepisné družstvo postupuje do celostátního kola

Výborně vykročilo naše družstvo do letošního ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR. Na krajském kole, které se konalo ve středu 8.4.2015 v prostorách Filosofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, zvítězilo a zajistilo si postup do listopadového finále v Chebu, kterého se zúčastní více než 70 "československých" gymnázií.

Migrace v souvislostech

Dne 30.3.2015 proběhla na Zeměpisném semináři III. ročníků Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích další beseda, tentokrát na téma migrace obyvatelstva s Mgr. Romanem Strižencem. Nejprve jsme si vysvětlili pojem migrace a uvedli její nejčastější push a pull faktory. Poté jsme se zaměřili na příliv imigrantů do České republiky, který je, jak jsme zjistili, oproti ostatním středoevropským státům téměř zanedbatelný. Jelikož je migrace poslední dobou poměrně ožehavé téma, dotkli jsme se také politické situace ve světě, což vyvolalo vášnivou diskusi mezi studenty i přednášejícím. Beseda byla velmi přínosná a dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. Beseda tak byla nejen zajímavá, ale i zábavná.

Honza Nejtek postupuje do krajského kola SOČ

V pondělí 30.3.2015 se v modernizovaných prostorách Dopravního hřiště Domu dětí a mládeže Rozmarýn v Litoměřicích konala okresní přehlídka prací Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Svou práci do soutěže přihlásil a úspěšně obhájil Jan Nejtek (7.S).

V soutěžní kategorii č.12 „Tvorba didaktických pomůcek” se představil s tématem „Digitální vzdělávání – Učíme se efektivně” Jeho vystoupení vzbudilo oprávněnou pozornost a vyvolalo zajímavou diskusi. Odměnou mu byl postup do krajského kola, které se uskuteční 16.4.2015 v Ústí nad Labem.

Ani být nejlepší v kraji nestačí na postup...

Naše každoroční účast v debatní soutěži Studentská Agora vyvrcholila ve středu 1. dubna 2015 v Liberci. Na společném klání Ústeckého a Libereckého kraje naše družstvo získalo 3. místo, což sice byl nejlepší výkon z družstev Ústeckého kraje (za námi skončila gymnázia z Ústí i Teplic), ale na postup do celostátního finále to nestačilo. Vítězem se stalo Gymnázium Turnov.

Naši školu reprezentovali: L.Smolková (7.S), B.Lípová (3.B), A.Šotolová (3.B), J.Reiser (3.A), D.Simon (3.B), J.Pisklák (3.B), B.Janda (4.K), M.Müller (2.B) a Š.Pleyer (2.B).

Syndikovat obsah