Slavnostní předání maturitního vysvědčení

Slavnostní předání maturitního vysvědčení se koná 2. června 2015 od 15:30 v prostorách konferenčního sálu Hradu v Litoměřicích.

Pokud budou žáci potřebovat vysvědčení dříve (přijímací zkoušky na VŠ), lze si pravděpodobně již od středy 27. 5. vysvědčení v kanceláři školy vyzvednout a pak je přijít vrátit a zúčastnit se tak slavnostního obřadu spolu s rodiči, kteří byli jistě po celou dobu studia Vaší velkou oporou.

Informace k odvolání proti nepřijetí

Sdělujeme všem uchazečům, že bylo odevzdáno 60 zápisových lístků do čtyřletého studia a 30 do osmiletého studia. Protože nejsou žádná volná místa, nemůže ředitel v rámci autoremedury vyhovět žádnému odvolání (žádné odvolání neobsahovalo skutečnosti, které by znamenaly porušení pravidel správního řízení). Odvolání budou proto předána na krajský úřad, která vydá s největší pravděpodobností zamítavé rozhodnutí.

Studenti Gymnázia Josefa Jungmanna zazářili na Archimediádě

Ve středu 20. května 2015 soutěžila tříčlenná družstva žáků 7. tříd a sekund gymnázií v tradiční fyzikální soutěži Archimediáda. Na sedmé základní škole v Litoměřicích se sešlo 9 týmů ze základních škol a gymnázií celého okresu. V soutěži gymnázium Josefa Jungmanna reprezentovala dvě družstva.

Bronz chlapců na republikovém finále v basketbalu

Ve dnech 12. - 14. 5. 2015 se v Klatovech konalo republikové finále chlapců a dívek AND 1 CUP (ročník narození 2001 – 2003) v basketbalu za účasti nejlepších 6 družstev ZŠ a víceletých gymnázií z celé ČR.

Chlapci dosáhli v turnaji vynikajícího výsledku a umístili se na 3. místě.

Honza Čada na RF zeměpisné olympiády

Honza se v dubnu zúčastnil v Praze na katedře Geografie dvoudenní zeměpisné olympiády s tématem „voda”. První den měli mladí zeměpisci na programu terénní práce s mnoha různými úkoly, které plnili v oblasti Českého krasu. Druhý den byla na programu práce s atlasem a následně písemný test geografických znalostí. Pro pedagogický dozor byly připraveny 2 přednášky („Využití tabletů ve výuce”, &bdquoOd Machu Pichu po Etiopii”). Celá olympiáda byla velmi hezká a dobře organizovaná. Honzovi gratulujeme k účasti v celostátním kole a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Na návštěvě u pana preparátora

V rámci biologického semináře jsme 11. května navštívili zoologické centrum a preparační muzeum v Srdově. Po příjezdu nás přivítal pan Michal Fišer, který nás nejprve provedl zoocentrem a poté i preparačním ateliérem. Někteří z nás nasušili doma pečivo, kterým jsme mohli nakrmit roztomilá kůzlátka nebo jednu z laní a trochu se s těmito krotkými zvířaty pomazlit.

Zajímavá exkurze do Mostu

Na konci dubna navštívily naše první ročníky Výzkumný ústav pro hnědé uhlí. Jedná se o organizaci založenou před více než šedesáti roky v Mostě za účelem řešení komplexní problematiky rozvoje zejména lomového dobývání hnědého uhlí. Exkurzi plně hradil krajský úřad se záměrem získat mladé lidi pro technické obory, ukázat komplexní rekultivaci těžbou zdevastované krajiny a udržet příští mladé odborníky v kraji.

Exkurze 4. K do Terezína

V pondělí 4. května letošního roku se kvarta tradičně vypravila na prohlídku Malé pevnosti a přilehlých památek v Terezíně. Studenti si mohli prohlédnout úděsné podmínky společných cel pro 400 vězňů, popraviště, ale také chytře vymyšlené chodby proti Prusům z doby Josefa II. V samotném městě, bývalé Velké pevnosti, navštívili krematorium, zachovalé domy z ghetta i židovskou školu přestavěnou na muzeum. I přes ponurou atmosféru temných českých dějin byly ohlasy kvartánů kladné.

Syndikovat obsah