Důl Richard v proměnách času

Studenti zeměpisného semináře, doplnění skupinou dobrovolníků z řad ostatních studentů, se v průběhu září seznámili s expozicí Důl Richard v proměnách času, instalovanou v podzemí města. V historickém rekonstruovaném sklepení se seznámili se třemi etapami v historii dolu – těžbou vápence v letech 1870-1943, podzemní továrnou pro válečnou výrobu v době nacistického Německa v letech 1943-1945, pokračováním těžby vletech 1947-1963 a s vybudováním úložiště jaderných odpadů od r. 1964. Po velmi zajímavé exkurzi ještě následovala zajímavá a poutavá prezentace firmy SÚRAO (Správa úložišť jaderného odpadu) o radioaktivitě, odpadech a způsobu jejich ukládání u nás i v zahraničí.

Terezín 2014

Již tradiční workshop o pohnuté historii Terezína se uskutečnil dne 24. 9. 2014 ve spolupráci s Nadací Brücke-Most a Památníkem Terezín. Zúčastnilo se jej 21 našich studentů z vyšších ročníků a ze skupin konverzací Nj a 25 německých studentů.

Dopolední program započal seznamovacími hrami studentů, čímž opadl stud a obavy z konverzace v němčině. Následně v odpoledním programu studenti vytvořili smíšené skupinky, jež chodily po městě a měly za úkol získávat informace o daných místech a následně je prezentovat ostatním.

Literární soutěž v německém jazyce

I v letošním roce se Gymnázium J. Jungmanna zapojilo do práce na projektu se členy Přátel města Fulda (Freundeskreis Fulda). Projekt spočíval v organizaci a konání literární soutěže v únoru 2014, do které se zapojila většina studentů. Po vypracování eseje na téma "Deset důvodů, proč se učit německy" byly 3 nejlepší studenti vybráni a zúčastnili se vzdělávacího pobytu ve Fuldě, konkrétně Mezinárodní letní univerzity (Internationale Sommeruniversität - ISU).

Výborná zpráva z konce prázdnin pro žáky a učitele GJJ!

Náš mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+ podaný ředitelem školy byl schválen! (Celkem bylo schváleno pouze 18 projektů z 87 podaných.) Pro školu to znamená grant ve výši cca 32 000€, ze kterého budeme financovat spolupráci na projektu se školami v Portugalsku, Turecku a Itálii. Projekt má název "Mýty a legendy - sjednocující prvek evropské kultury". Hlavním smyslem je zapojit do práce na projektu co nejvíce studentů a využít projekt ve výuce.

Nový školní rok

Milí studenti, nový školní rok 2014-15 zahájíme 1. září 2014 v 8:00 hod. Podle rozvrhu začne výuka v úterý 2. 9. 2014 3. vyučovací hodinu, do té doby jsou v plánu třídnické hodiny. Přejeme hodně studijních úspěchů!

Rozvrh hodin pro školní rok 2014/2015

Rozvrh hodin pro školní rok 2014/2015 je již k dispozici na našich webových stránkách. V průběhu září bude teprve rekonstruována učebna č.57 a č.85, proto prosíme všechny o pochopení. Na změnách v rozvrhu budou tyto učebny v průběhu září nahrazovány učebnami náhradními.

Výsledek výběrového řízení

Zveřejňujeme výsledky výběrového řízení, konaného v rámci projektu číslo CZ.1.07/1.5.00/34.1082 - Využití ICT na gymnáziu, na dodávky zakázky č. C114129 - Vybavení tříd GJJ z protředků EU.

Všem zúčastněným firmám děkujeme za nabídku a blahopřejeme těm, kteří nabídli nejlepší cenu. Výsledky byly zároveň zaslány na kontaktní adresy elektronicky a předkladatelé úspěšných nabídek budou kontaktováni za účelem podpisu smlouvy a upřesnění termínů dodávky. Výsledky jsou zároveň zveřejněny na webu MŠMT: http://www.op-vk.cz/

Složení maturitní komise MZ podzim 2014

Složení maturitní komise MZ podzim 2014 naleznete v tomto pdf souboru.

Syndikovat obsah