Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání od školního roku 2015/2016

Bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení pro čtyřleté i osmileté studium. Podrobné informace včetně kritérií naleznete zde.

Se "Zvrhlíkem" a "Hrdličkou" do celostátního kola recitační soutěže

17.2.2015 se uskutečnil již čtvrtý ročník Memoriálu Rostislava Čtvrtlíka v Děčíně. Jedná se o recitační soutěž pro studenty 1. až 4. ročníků gymnázií a ostatních středních škol. Do tohoto oblastního kola postoupili za naši školu Táňa Terberová (5.K), Ludmila Smolková (7.S) a Zdeněk Zajíček (3.C). Všichni tři měli připraven jeden prozaický a jeden poetický text. Velkou radostí bylo, když všichni tři postoupili po prvním přednesu do finálního kola a ještě větší radostí je umístění Lídy Smolkové.

Výsledky studentů v konverzační soutěži v anglickém jazyce

Doposud proběhly dvě kola této soutěže. Školního kola se zúčastnilo 62 studentů ve všech třech kategoriích od primy až po septimu a od 1. do 3. ročníku. Vítězové jednotlivých kategorií nás reprezentovali v okresním kole, které proběhlo ve středu 11. února. Letos byli naši studenti velmi úspěšní. Jan Svoboda vyhrál kategorii I. B. V této kategorii se bohužel nepostupuje do krajského kola.

Okresní a krajské kolo olympiády v německém jazyce

4.února proběhlo v Litoměřicích okresní kolo nj a bylo pro zástupce naší školy velmi úspěšné. V kategorii mladších studentů zvítězil Michal Pojsl ze 4K a Bára Sedláčková ze 3T obsadila 2. místo. Mezi staršími studenty zvítězila Petra Svobodová ze 3.C, 3. místo obsadil Jakub Nademlejnský ze septimy. Oba vítězové tak postoupili do krajského kola soutěže, které se konalo ve čtvrtek 19. února v Ústí nad Labem . Tentokrát obsadili Michal Pojsl i Petra Svobodová ve velmi kvalitní konkurenci shodně 5. místo ve svých kategoriích. Oběma blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Krajské kolo olympiády v ruském jazyce

V úterý 17.února se konalo v Ústí nad Labem krajské kolo olympiády v ruštině a studentky našeho gymnázia byly velmi úspěšné. Gabriela Tmějová z kvarty obsadila ve své kategorii 1. místo a Eva Havrlová ze 3.A v kategorii starších studentů 2. místo. Oběma děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Úspěch studentů GJJ v okresním kole Zeměpisné olympiády

V nabitém okresním kole zeměpisné olympiády, kterou pořádal jako každoročně DDM Rozmarýn Litoměřice 17. Února, zazářili opět studenti Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích.

V nejmladší kategorii A sice Veronika Prejzová a David Hoang byli na 8. a 9. místě z 19, protože teprve sbírají zkušenosti, už v kategorii B ale Jakub Hanč zvítězil suverénně mezi 18 účastníky, v kategorii C byl z 21 účastníků nejlepší Jan Čada, 6. místem jej doplnil Kryštof Janda. V nejvyšší kategorii D patří první příčka Jaromíru Froncovi, druhé místo Elišce Malé a páté Matyáši Müllerovi.

Beseda s pracovníky Úřadu územního plánování města Litoměřice

V pondělí 9. února se opět konala beseda zeměpisného semináře, tentokráte besedujícími byli pracovníci Úřadu územního plánování Ing. Venuše Brunclíková a Bc. Přemysl Pech. Během dvouhodinovky nám v učebně č. 57 představili svoji práci i projekty do budoucnosti města Litoměřic. Jmenovitě jsme mluvili například o nové obytné čtvrti v oblasti kasáren pod Radobýlem, kde by mimo jiné měla vzniknout i nová základní škola, dále pak o rekonstrukci autobusového a horního vlakového nádraží a v neposlední řadě o přestavbě Tyršova mostu.

Sekunda šprechtila....

Abychom žákům sekundy pomohli v rozhodování o druhém cizím jazyku, pořádáme ukázkové hodiny těchto jazyků. Tentokrát jsme pozvali naší bývalou studentku Mgr. Lucii Čechovou, specialistku na jazykovou animaci. Sekundáni si s její pomocí utřídili své znalosti o německy mluvících zemí, vyzkoušeli si několik základních frází a jazykových her. Dozvěděli se také, jaké výhody je se znalostí němčiny mohou v životě čekat. Ty, kteří se rozhodnou pro německý jazyk, rádi příští rok přivítáme v našich hodinách.

Syndikovat obsah