Den otevřených dveří

Zájemce o studium z pátých a devátých tříd a jejich rodiče srdečně zveme na Den otevřených dveří, který se koná 7. prosince od 16:15. Bližší informace v příloze.

Příloha: Informační leták

Fair Trade na gymnáziu

Minulý týden proběhl ve vybraných třídách projekt „Z plantáže na pult aneb cesta banánů”, který si připravili žáci druhého ročníku – Marie Hervertová a Lukáš Kacar. Ti jsou také členy zastupitelstva mládeže Litoměřice - ZaMLit. Nejprve zjišťovali u žáků hloubku vědomostí o dané problematice. Příjemně byli překvapeni zvláště v sekundě, která loňský školní rok absolvovala pobyt na ekologickém středisku Sever v Krkonoších a byla tudíž „v obraze”.

Exkurze – Katastrální úřad

Dne 21.11. náš zeměpisný seminář vyrazil na Katastrální úřad v Litoměřicích. Po příchodu jsme se posadili do čekárny, kde si nás později převzala paní ing. Kubátová a celou dobu se nám věnovala. Jako první jsme se vydali do místnosti s názvem „Pozemková kniha“. Dozvěděli jsme se, že Katastrální úřady vznikly proto, že lidé v dřívějších dobách chtěli vědět, komu půda patří a jakou má rozlohu. Nejedná se však jen o ornou půdu, ale pod Katastrální úřad spadají i pastviny a louky. V současné době se v okrese Litoměřice nachází 252 katastrálních území.

Festival české a mezinárodní poezie

15.11.16 Žákyně našeho gymnázia Mária Klára Fiala (5.K) se zúčastnila celostátního festivalu české a mezinárodní poezie, který nyní probíhá v Praze. V rámci ruského dne festivalu (věnovaného překladu) v jazyce tance předvedla verše ruské básnířky Olgy Kudrjašove za recitace básnířky a překladatelky Olgy Bělove-Daliny, čímž zasloužila velký potlesk publika a poděkování od Svazu Ruskojazyčných spisovatelů v ČR, jednoho z organizátorů festivalu.

Beseda „Je tráva lepší než kráva?“

Ve středu 19. října se v sále Okamžik konala beseda s menšinami, které pořádají studenti litoměřického gymnázia Josefa Jungmanna v rámci dlouhodobého projektu „Menšiny mezi námi“. Beseda nesla název „Je tráva lepší než kráva?“ a jak už název napovídá, besedovalo se o alternativních způsobech stravování, především o veganství a vitariánství.

Žáci z GJJ postoupili na republikové finále ve stolním tenisu

Úspěchem GJJ skončilo krajské finále ve stolním tenisu, které se již tradičně konalo v hale stolního tenisu při GJJ Litoměřice. Chlapci v V. kategorii obhájili loňské vítězství a opět postoupili na republikové finále středních škol, učilišť a gymnázií. Naši školu reprezentovali Josef Hervert (3.B), Martin Chuchel (5.K) a Kryštof Matuška (3.B). Gratulujeme a přejeme klukům úspěšné vystoupení na již zmíněném republikovém finále, které se koná 21. a 22. 11. v  Holicích.

Beseda s ekologem

2. listopadu navštívil naše gymnázium Ing. Pavel Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích. Nejprve přednášel o globálních problémech, po kterých se postupně zaměřil i na konkrétní problémy v České republice a v našem městě - Litoměřicích. Mezi velkou problematiku zařadil například rapidní stoupání podílu oxidu uhličitého v zemské atmosféře a s tím spojený vliv CO2 na globální oteplování. Dále se zmínil také o problému růstu HDP, s nímž je spojený samotný problém nedostatku nerostných surovin.

Přeborníky školy v šachu Michal Pospíchal a Andrej Dunda

Ve čtvrtek 3. listopadu v odpoledních hodinách proběhl tradiční podzimní přebor gymnázia v šachu, který byl zároveň kvalifikačním turnajem pro složení našeho družstva na okresní kolo přeboru škol. Ve starší kategorii (vyšší gymnázium) zvítězil s přehledem Michael Pospíchal (2.B) před Jonášem Fialou (8.O), Vítem Nademlejnským (5.K) a Kryštofem Jandou (6.S). V mladší pak Andrej Dunda (1.P) před Martinem Vydrou (2.S) a Matoušem Bělohlávkem (3.T).

Syndikovat obsah