Výsledek výběrového řízení

Zveřejňujeme výsledky výběrového řízení, konaného v rámci projektu číslo CZ.1.07/1.5.00/34.1082 - Využití ICT na gymnáziu, na dodávky zakázky č. C114129 - Vybavení tříd GJJ z protředků EU.

Všem zúčastněným firmám děkujeme za nabídku a blahopřejeme těm, kteří nabídli nejlepší cenu. Výsledky byly zároveň zaslány na kontaktní adresy elektronicky a předkladatelé úspěšných nabídek budou kontaktováni za účelem podpisu smlouvy a upřesnění termínů dodávky. Výsledky jsou zároveň zveřejněny na webu MŠMT: http://www.op-vk.cz/

Složení maturitní komise MZ podzim 2014

Složení maturitní komise MZ podzim 2014 naleznete v tomto pdf souboru.

Jmenování zkušebních komisí pro komisionální zkoušku

Jmenování zkušebních komisí pro komisionální zkoušku naleznete v tomto pdf souboru.

Upozornění pro žáky letošních maturitních ročníků!

Dne 16.6. 2014 byly již škole zpřístupněny Protokoly o výsledcích společné části maturitních zkoušek jaro 2014. Prosíme žáky maturitních ročníků, aby si je co nejdříve vyzvedli v kanceláři školy. Protokol dostanou i ti žáci, kteří nebyli v některé části zkoušek úspěšní, či tuto část nekonali a byli omluveni.

Cykloturistický kurz 3.B a 7.S

Ve dnech 16. 6. až 20. 6. 2014 se třídy 3.B a 7.S zúčastnily cykloturistického výletu. Po naložení bagáže a kol před budovou gymnázia jsme se odebrali na horní nádraží, odkud jsme se vlakem vydali na místo určení. Tím místem byl kemp Ima ve Starých Splavech.

Po příjezdu a ubytování v chatkách jsme se sešli ve společenské místnosti, kde jsme si řekli pár základních informací a rozdělili se do dvou družstev, podle výkonnosti.

„Čtení pomáhá“

23.6.2014 proběhlo vyhodnocení soutěže „Čtení pomáhá”. K vítězství se „pročetl” Tomáš Vízner ze 4. K, který zvládl přečíst 21 knih během školního roku. Do projektu se letos zapojili žáci 2. S, 3. T, 4. K a 1. A. Na 2. místě skončil Štěpán Hlůžek ze 4. K a o 3. až 5. místo se dělí Denisa Hlůžková a Barbora Sedláčková z 2. S a Michal Pojsl ze 3. T. Celkem žáci přečetli 113 knih a přispěli na charitu částkou 5.650,- Kč.

Vodácký kurz – Ohře 2014 třídy 3.A

V pondělí 16. 6. jsme vyrazili na cestu za poznáním krásy řeky Ohře. Zní to líbezně a harmonicky, ale nemohlo to být přeci jen tak. To nenese. Aby se taková cesta mohla uskutečnit, museli jsme si ráno přivstat a plní nadšením (někteří i možná něčím jiným) jsme vlakem odcestovali za dobrodružstvím. Cesta vlakem byla dlouhá, míjeli jsme spoustu známých měst, až jsme si říkali, do jaké divočiny to jedeme.

Třídní výlet za historií Kutné Hory a okolí

Dvacátého dne měsíce června léta Páně dvoutisícého čtrnáctého se před sedmou hodinou ranní shromáždily třídy 5.K a 1.B se svou pedagogickou oporou a dohledem profesorkami Kalnou a Tůmovou na „dolním“ nádraží v Litoměřicích. V plánu byl výlet na dva dny do Kutné Hory a okolí.

Syndikovat obsah