Účast chlapců Gymnázia J. Jungmanna Litoměřice v republikovém finále v basketbalu 3x3

V Jindřichově Hradci se konalo republikové finále středních škol chlapců a dívek v basketbalu 3x3 za účasti vždy 10 družstev. Již v loňském školním roce dosáhli basketbalisté Gymnázia J. Jungmanna Litoměřice vynikajícího úspěchu 2. místem. Z tohoto týmu ve složení Jan Reiser, Jakub Tůma, Dominik Kynzl a Ondřej Kulhánek letos reprezentovali školu posledně dva jmenovaní, doplnění o Zdeňka Zajíčka a Matouše Dzivjaka.

Naše gymnázium spolupracuje s městem Fulda

I letos se naše gymnázium aktivně zapojilo do práce na projektu se členy Přátel města Fulda (Freundeskreis Fulda). Projekt začal literární soutěží v březnu 2014, do které měli možnost se zapojit všichni studenti. Po vypracování eseje na téma "Proč je důležité učit se německy" byli 3 nejlepší studenti vybráni a zúčastnili se během prázdnin vzdělávacího pobytu ve Fuldě, konkrétně Mezinárodní letní univerzity (Internationale Sommeruniversität - ISU).

Návštěva Dr. Güntera Kletetschky na Gymnáziu Litoměřice

RNDr. Günter Kletetschka, geolog a geofyzik z Přírodovědecké fakulty University Karlovy (13 let působil v americkém Úřadu pro letectví a vesmír (NASA), podílel se mimo jiné na vybavení sondy Curiosity, zabývá se vlivem nízkých teplot na živé organismy, zkoumá chování materiálů i živé hmoty v magnetickém poli..), který je absolventem naší školy a maturoval zde jako student IV.D v roce 1983, navštívil po letech naší školu.

Stříbrné umístění dívek na krajském kole Corny Středoškolského atletického poháru

Jako každoročně se v září konal Corny Středoškolský atletický pohár družstev. Soutěží se v 7 atletických disciplinách, u chlapců se jedná o běhy na 100 m, 400 m, 1. 500 m, skok daleký a vysoký, vrh koulí 5 kg a štafetu 100 – 200 – 300 -400 m, u dívek o běhy na 60 m, 200 m, 800 m, skok daleký a vysoký, vrh koulí 3 kg a štafetu. Z okresního kola v Lovosicích postoupila jako vítězové obě družstva do krajského finále v Bílině.

Třídění odpadů je důležité!

Se zájmem si studenti Gymnázia Josefa Jungmanna prohlédli expozici, připravenou Odborem životního prostředí města na Mírovém náměstí v týdnu od 22. do 28. září. Výstavě vévodily balíky slisovaných plastů, které odpovídaly množství vyprodukovanému obyvateli města za jediný víkend. Součástí byly také informační panely s údaji, které odpady lze vytřídit a do jakých kontejnerů a kolik takových odpadů vlastně je. Byli velmi překvapeni tím, že po vytřídění plastů (37% objemu, papíru (18%), bioodpadu (11%), textilu (4%), skla (4%), nápojových kartonů (3%), drobného elektroodpadu (3%) a nebezpečných odpadů (1%) a velkoobjemového odpadu zbývá už jen necelých 20% směsného komunálního odpadu, který do popelnic skutečně patří.

28. LETNÍ ŠKOLA s názvem „Chemie pro Život“

Ve dnech 26.- 28. srpna proběhl v Národní technické knihovně a v laboratořích VŠCHT Praha už 28.ročník Letní Školy s názvem „CHEMIE PRO ŽIVOT“, které se zúčastnilo přes 130 učitelů a 140 studentů a mezi nimi i zástupci naší školy paní profesorka RNDr. Ludmila Šimánková a dva naši studenti: Markéta Malecová (4.A) a Ondřej Kmoníček (8.O).

Studenti GJJ na ČOV Litoměřice

Krásného počasí na konci září využili studenti zeměpisného semináře IV. ročníku GJJ Litoměřice. Po shlédnutí prezentace o způsobech čištění odpadních vod se vydali shlédnout na vlastní činnost čistírny odpadních vod v Litoměřicích. Seznámili se všemi stupni čištění – mechanickým, zastoupeným lapákem štěrku, hrubými a jemnými česlemi, lapákem písku a usazovacími nádržemi, biologickým, které se zde provádí v aktivačních nádržích pomocí bakterií, a také chemickým. Dozvěděli se, co se děje s látkami zachycenými z vody a také s kalem z usazovacích a aktivačních nádrží. Zaujalo je energetické využití vzniklého bioplynu k výrobě elektrické energie i usušených kalů jako hnojiva.

Důl Richard v proměnách času

Studenti zeměpisného semináře, doplnění skupinou dobrovolníků z řad ostatních studentů, se v průběhu září seznámili s expozicí Důl Richard v proměnách času, instalovanou v podzemí města. V historickém rekonstruovaném sklepení se seznámili se třemi etapami v historii dolu – těžbou vápence v letech 1870-1943, podzemní továrnou pro válečnou výrobu v době nacistického Německa v letech 1943-1945, pokračováním těžby vletech 1947-1963 a s vybudováním úložiště jaderných odpadů od r. 1964. Po velmi zajímavé exkurzi ještě následovala zajímavá a poutavá prezentace firmy SÚRAO (Správa úložišť jaderného odpadu) o radioaktivitě, odpadech a způsobu jejich ukládání u nás i v zahraničí.

Syndikovat obsah