Třídní učitelé – víceleté gymnázium

Prima

Mgr. Alena Němčanská
nemcanska.a@gjj.cz

Sekunda

Mgr. Dagmar Ženklová
zenklova.d@gjj.cz

Tercie

Mgr. Markéta Fialová
fialova.m@gjj.cz

Kvarta

PaedDr. Bc. Luboš Nergl
nergl.l@gjj.cz

Kvinta

Mgr. Anna Pavlů
pavlu.a@gjj.cz

Sexta

Mgr. Eva Hrdličková
hrdlickova.e@gjj.cz

Septima

Mgr. Petra Mazancová
mazancova.p@gjj.cz

Oktáva

Mgr. Vladimír Švihlík
svihlik.v@gjj.cz

Třídní učitelé – čtyřleté gymnázium

1.A

Mgr. Petr Bašus
basus.p@gjj.cz

1.B

Mgr. Jaroslav Kruliš
krulis.j@gjj.cz

2.A

Mgr. Ivana Kalná
kalna.i@gjj.cz

2.B

Mgr. Iveta Tůmová
tumova.i@gjj.cz

3.A

Mgr. Andrea Skokanová
skokanova.a@gjj.cz

4.A

Mgr. Dagmar Kovandová
kovandova.d@gjj.cz

4.B

Mgr. Olga Vojtíšková
vojtiskova.o@gjj.cz