Přijímací řízení

Uzavřeny výsledky přijímacího řízení osmiletého studia

Dne 18.5.2018 byly uzavřeny výsledky přijímacího řízení osmiletého studia. Po náhradním termínu nebyl přijat nikdo.

Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

!!! Aktualizováno 2. května 2018 !!!

Na základě předem schválených kritérií a výsledků deseti nejúspěšnějších uchazečů byla stanovena následující kritéria úspěšnosti:

Obor 79-41-K/41 – čtyřleté studium

Úspěšný uchazeč musel dosáhnout v celkovém hodnocení minimálně 642 bodů (45%). V matematice 70 bodů (20%) a v českém jazyce 94 bodů (20%).

Obor 79-41-K/81 – osmileté studium

Úspěšný uchazeč musel dosáhnout v celkovém hodnocení minimálně 593 bodů (50%). V matematice 92 bodů (25%) a v českém jazyce 104 bodů (25%).

1. kolo přijímacího řízení

Informace o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku čtyřletého a osmiletého studia jsou ke stažení zde: Vyhlášení 1. kolo

Kritéria pro přijetí

pro uchazeče z 9. tříd:  obor 79 41 K/41 – čtyřleté denní studium

pro uchazeče z 5. tříd:  obor 79 41 K/81 – osmileté denní studium