Přijímací řízení

Informace pro příští školní rok pro nově přijaté žáky!

Všichni přijatí uchazeči, kteří odevzdali zápisové na naši školu, měli v minulém týdnu obdržet e-mailem podrobné informace k zahájení studia na GJJ. Jednalo se o dopis se základními informacemi, přihláška na seznamovací pobyt, objednávka ISIC karty s informacemi, přihláška na lyžařský kurz a seznam učebnic s objednávkou.

Zde jsou k dispozici veškeré materiály v elektronické podobě:

Informace o výsledcích přijímacího řízení po náhradních termínech

Dnes byly vydány výsledky náhradních termínů a zároveň uplynul termín pro odevzdání zápisových lístků. Aktuální situace je následující:

Osmileté studium (z 5. třídy): po náhradním termínu se do pořadí uchazečů zařadí další 3 uchazeči. Jeden z nich se umístil mezi přijatými, takže bude automaticky přijat. Další dva se umístili na 53. a 72. místě. Z těchto 3 uchazečů má zájem o studium na GJJ jediný, ostatní byli přijati na jinou školu, které dávají přednost.

Výsledkovou listinu přijímacího řízení pro 8-leté gymnázium po náhradním termínu naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení

Vážení zákonní zástupci uchazečů o studium,
na základě již dříve zveřejněného pořadí bylo rozhodnuto o přijetí a nepřijetí uchazečů, kteří konali přijímací zkoušky. Upozorňujeme přijaté uchazeče, že rozhodnutí o přijetí se nezasílá!

1. kolo přijímacího řízení

Informace o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku čtyřletého a osmiletého studia jsou ke stažení zde:  Vyhlášení 1. kolo

Kritéria pro přijetí – pro uchazeče z 9. tříd:  obor 79 41 K/41 – čtyřleté denní studium

pro uchazeče z 5. tříd:  obor 79 41 K/81 – osmileté denní studium