Přijímací řízení

Informace pro příští školní rok pro nově přijaté žáky!

Všichni přijatí uchazeči, kteří odevzdali zápisové na naši školu, měli v minulém týdnu obdržet e-mailem podrobné informace k zahájení studia na GJJ. Jednalo se o dopis se základními informacemi, přihláška na seznamovací pobyt, objednávka ISIC karty s informacemi, přihláška na lyžařský kurz a seznam učebnic s objednávkou.

Zde jsou k dispozici veškeré materiály v elektronické podobě:

Informace o výsledcích přijímacího řízení po náhradních termínech

Dnes byly vydány výsledky náhradních termínů a zároveň uplynul termín pro odevzdání zápisových lístků. Aktuální situace je následující:

Osmileté studium (z 5. třídy): po náhradním termínu se do pořadí uchazečů zařadí další 3 uchazeči. Jeden z nich se umístil mezi přijatými, takže bude automaticky přijat. Další dva se umístili na 53. a 72. místě. Z těchto 3 uchazečů má zájem o studium na GJJ jediný, ostatní byli přijati na jinou školu, které dávají přednost.

Výsledkovou listinu přijímacího řízení pro 8-leté gymnázium po náhradním termínu naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení

Vážení zákonní zástupci uchazečů o studium,
na základě již dříve zveřejněného pořadí bylo rozhodnuto o přijetí a nepřijetí uchazečů, kteří konali přijímací zkoušky. Upozorňujeme přijaté uchazeče, že rozhodnutí o přijetí se nezasílá!

Oprava – přijímací řízení do osmiletého studia

Vážení rodiče uchazečů o osmileté studium,
v této chvíli jsme byli nuceni z webu stáhnout výsledky přijímacího řízení do osmiletého studia. Omylem byly zveřejněny výsledky, kde bylo uvedeno příliš mnoho přijatých uchazečů. Takovýto počet není možno přijmout vzhledem ke krajským úřadem schválené kapacitě školy – pro osmileté studium je možno přijmout jednu třídu o 30 žácích. Je jisté, že budeme moci přijmout i řadu uchazečů za 30. místem v pořadí (toto pořadí platí, ovšem ještě 3 žáci budou dělat PZ v náhradním termínu, takže se mohou dostat dopředu). Momentálně pracujeme na korekci rozhodnutí ohledně počtu přijatých uchazečů tak, aby nebylo vydáno rozhodnutí, které by nebylo možné dodržet.

Předběžné přijetí

Předběžné pořadí přijímacího řízení na GJJ v Litoměřicích

Vážení uchazeči, v přiložených souborech naleznete předběžné pořadí uchazečů o studium podle stanovených kritérií na našem gymnáziu:

1. kolo přijímacího řízení

Informace o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku čtyřletého a osmiletého studia jsou ke stažení zde:  Vyhlášení 1. kolo

Kritéria pro přijetí – pro uchazeče z 9. tříd:  obor 79 41 K/41 – čtyřleté denní studium

pro uchazeče z 5. tříd:  obor 79 41 K/81 – osmileté denní studium