21. září 2018 jsme se spolužáky ze Zeměpisného semináře navštívili Sběrný dvůr v Litoměřicích. Průvodkyní nám byla sympatická slečna Kristýna Slabochová, která nás během prohlídky postupně obeznámila s provozem celé instituce.

Zatímco nás provázela zázemím dvora, dozvídali jsme se o jeho chodu. Funguje již pátým rokem pro obyvatele Litoměřic, tedy občany s trvalým bydlištěm v tomto městě. Když na místo přijedeme, je nám obsluhou zkontrolován občanský průkaz a pak jsme nasměrováni k příslušnému kontejneru s odpadem, který jsme přivezli. Druhů odpadu je zde přibližně 20, přičemž se ukládá do kontejnerů nebo celých plechových “domů”. Tříděné druhy odpadů jsou například polystyren nebo televize a počítačové součástky, klávesnice, sluchátka, myši a další. Ty jsou odebírány firmou ASECOL. Dále sem můžeme přivézt nebezpečný odpad, kterým jsou ředidla, barvy, laky, oleje a spousta dalších látek. Důležité je vědět, že všechny tyto látky rozléváme do příslušných nádob sami, aby to za nás nemuseli dělat zdejší pracovníci. Mimo jiné se zde nachází i kontejner na baterie či textil a obuv, který můžeme spatřit i jinde ve městě, jeho výskyt však není častý. Bylo nám také sděleno, že z tohoto kontejneru odebírá odpad firma Koutecký. Dále se tu nachází i nádoba na zářivky a na úsporné žárovky. Tyto věci zde vyzvedává k dalšímu procesu firma Ekolamp. Když obsluha vidí, že už je nějaký kontejner určitého druhu odpadu plný, zavolá firmu, která odpadky odveze, přičemž firmy samozřejmě raději odebírají součástky ještě stále funkční, ne úplně rozbité. Dále už teď víme, že sem každá osoba smí přivézt maximálně 50 kg stavebního odpadu za den. Také nám bylo sděleno, že nejvíce odpadu se sem přiveze o víkendu, obzvlášť v sobotu.

Exkurze byla pro nás zajímavá i poučná a věřím, že se všichni při třídění budeme ještě více snažit. A co vy?

Anna-Marie Dzivjaková, 4. B