Konečné výsledky přijímacího řízení 2021-2022

čtyřleté studium – Konečné výsledky 4-leté

osmileté studium – Konečné výsledky 8-leté

 

Vážení rodiče, milí uchazeči,

zveřejňuji čísla přihlášek studentů, kteří byli přijati na základě odvolání k 15.6. 2021:

čtyřleté studium: 123, 166, 342, 129

Pokud jste již odevzdali zápisový lístek na jiné škole, máte právo požádat o jeho vrácení. Nejdříve si prosím přijďte pro rozhodnutí o přijetí k nám na gymnázium (úterý 15.6. 2021 po 13.00 hod).

Druhá škola vám vydá zápisový lístek na základě rozhodnutí o přijetí. 

Děkuji

Radka Balounová

ředitelka školy

 

Vážení rodiče, milí uchazeči,

zveřejňuji čísla přihlášek studentů, kteří konali náhradní termín a byli přijati k 14.6. 2021:

čtyřleté studium: 138, 93

Prosíme vyzvedněte si rozhodnutí o přijetí (po 10.00 hod) a současně můžete odevzdat zápisový lístek.

Děkuji

Radka Balounová

ředitelka školy

 

Vážení rodiče, milí uchazeči,

zveřejňujeme čísla přihlášek studentů, kteří byli přijati na základě odvolání k 9.6. 2021

čtyřleté studium: 320, 351

Pokud jste již odevzdali zápisový lístek na jiné škole, máte právo požádat o jeho vrácení. Nejdříve si prosím přijďte pro rozhodnutí o přijetí k nám na gymnázium (čtvrtek 10.6. 2021 po 10.00 hod).

Druhá škola vám vydá zápisový lístek na základě rozhodnutí o přijetí. 

Děkuji

Radka Balounová

ředitelka školy

 

Vážení rodiče, milí uchazeči,

zveřejňujeme čísla přihlášek studentů, kteří byli přijati na základě odvolání k 8.6. 2021

osmileté studium: 140, 334, 68

Pokud jste již odevzdali zápisový lístek na jiné škole, máte právo požádat o jeho vrácení. Nejdříve si prosím přijďte pro rozhodnutí o přijetí k nám na gymnázium (úterý 8.6. 2021 po 12.00 hod).

Druhá škola vám vydá zápisový lístek na základě rozhodnutí o přijetí. 

Děkuji

Radka Balounová

ředitelka školy

 

Vážení rodiče, milí uchazeči,

zveřejňujeme čísla přihlášek studentů, kteří byli přijati na základě odvolání k 4.6. 2021

čtyřleté studium: 247, 92, 275, 240

osmileté studium: 312, 372, 219

Pokud jste již odevzdali zápisový lístek na jiné škole, máte právo požádat o jeho vrácení. Nejdříve si prosím přijďte pro rozhodnutí o přijetí k nám na gymnázium (pondělí 7.6. 2021 po 10.00 hod).

Druhá škola vám vydá zápisový lístek na základě rozhodnutí o přijetí. 

Seznam bude postupně aktualizován, prosíme vás o trpělivost. Sledujte webové stránky školy.

Děkuji

Radka Balounová

ředitelka školy

 

Vážení rodiče, milí uchazeči,

zveřejňujeme postupně čísla přihlášek studentů, kteří byli přijati na základě odvolání k 1.6. 2021

čtyřleté studium: 218, 332, 105, 204, 259, 302, 305, 269, 261

osmileté studium: 280, 231, 314, 236, 172, 311

Pokud jste již odevzdali zápisový lístek na jiné škole, máte právo požádat o jeho vrácení. Nejdříve si prosím přijďte pro rozhodnutí o přijetí k nám na gymnázium (středa 2.6. 2021 po 10.00 hod).

Druhá škola vám vydá zápisový lístek na základě rozhodnutí o přijetí. 

Seznam bude postupně aktualizován, prosíme vás o trpělivost. Sledujte webové stránky školy.

Děkuji

Radka Balounová

ředitelka školy

 

Vážení rodiče, milí uchazeči,

zveřejňujeme postupně čísla přihlášek studentů, kteří byli přijati na základě odvolání k 31.5. 2021

čtyřleté studium: 346, 356, 173, 315, 197, 215, 266, 175, 282, 308, 386, 301, 299, 260, 225, 223

osmileté studium: 234, 389, 277, 94, 344, 164

Pokud jste již odevzdali zápisový lístek na jiné škole, máte právo požádat o jeho vrácení. Nejdříve si prosím přijďte pro rozhodnutí o přijetí k nám na gymnázium (úterý 1.6. 2021 po 10.00 hod).

Druhá škola vám vydá zápisový lístek na základě rozhodnutí o přijetí. 

Seznam bude postupně aktualizován, prosíme vás o trpělivost. Sledujte webové stránky školy.

Děkuji

Radka Balounová

ředitelka školy

 

 

Vážení rodiče, milí uchazeči,

 

zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022. Všem přijatých uchazečům gratulujeme.

Rozhodnutí o přijetí budou k vyzvednutí ve čtvrtek 20.5. od 10.00 hod v kanceláři školy. Odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 2.6. 2021 potvrdí zákonný zástupce uchazeče úmysl vzdělávat se ve střední škole podle paragrafu 60a odst. 6) a 7) školského zákona č. 561/2004 Sb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl se vzdělávat ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

 

Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého studiaGJJ_4L_ID

Výsledky přijímacího řízení do osmiletého studiaGJJ_8L_ID

 

2 uchazeči o čtyřleté studium budou konat náhradní přijímací zkoušky v termínech 2. června 2021 a 3. června 2021

Pokud jste nebyli přijati ke studiu, můžete proti tomuto rozhodnutí podat odvolání podle paragrafu 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb. Odvolání proti nepřijetí je však nutné podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy od čtvrtka 20.5. od 10.00 hod. – do pátku 21.5. Poté budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána na adresu zákonného zástupce doporučeně poštou.

Pokud jste byli přijati na jinou školu, doporučuji odevzdat zápisový lístek na této škole. Pokud budete na základě odvolání přijati na naši školu, můžete požádat o vrácení zápisového lístku a uplatnit ho na naší škole.

VZOR Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu  ke stažení zde – Odvolani_proti_rozhodnuti_o_neprijeti_ke_studiu

 

Radka Balounová

ředitelka školy