VZOR PŘIHLÁŠKY

OSMILETÉ STUDIUM – Přihláška SŠ 2020 osmileté studium
ČTYŘLETÉ STUDIUM – Přihláška SŠ 2020 čtyřleté studium

TERMÍNY JPZ

Sdeleni_MSMT_terminy_JPZ

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je
stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté studium:

1. termín: úterý 14. dubna 2020
2. termín: středa 15. dubna 2020

Osmileté studium:

1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
2. termín: pátek 17. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na
dny:
1. termín: středa 13. května 2020
2. termín: čtvrtek 14. května 2020