Základní informace o škole

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1

Zřizovatel: Ústecký kraj

Adresa zřizovatele: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem PSČ 400 02 IČO: 70892156

Organizační forma: Příspěvková organizace

IZO: 000 081 876

Ředitelka školy: RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D.

Statutární zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Jitka Putnarová

Počet tříd: 19

Počet žáků: 480

Počet učitelů: 48

Počet správních zaměstnanců: 9

Pracovník pro informace: Mgr. Jitka Putnarová

Výchovný poradce: PaedDr. Bc. Luboš Nergl

Datum zahájení činnosti školy: 1.9.1919