Tělesná výchova

Lyžařský výcvikový kurz

Součástí školního vzdělávacího programu je také lyžařský kurz pro kvintu (+ 1. ročníky čtyřletého studia) a sekundu. Protože potřebujeme znát předběžné počty účastníků, abychom mohli nasmlouvat ubytovací kapacity, je nutné, aby žáci současné primy a kvarty odevzdali přihlášku na lyžařský kurz, případně v ní zdůvodnili neúčast na kurzu (zejména ze zdravotních, případně finančních důvodů).

Informace s přihláškou: LVK-2018.pdf