Pátky s vědou

Nový projekt našeho gymnázia a  Nadace Unipetrol, pojmenovaný Pátky s vědou, má za cíl zprostředkovat jednou měsíčně studentům přednášky a diskuse s významnými osobnostmi z oblasti vědy, výzkumu, akademické sféry a průmyslu. Pátky s vědou zahájil 21. září Dr. Michael Londesborough s přednáškou nazvanou Chemie a život. 19. října zavítal mezi studenty prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., český imunolog a pedagog působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, který se studenty hovořil na téma chemická válka a buňka jako hodinový stroj. Přednášky jsou natáčeny, a budou ze záznamu přístupné i široké veřejnosti na stránkách youtube Nadace Unipetrolpro  shlédnutí přednášky profesora Černého klikněte zde  .

V listopadu studenti přivítali další osobnost české vědy – fyzioložkubiochemičku a bývalou předsedkyni Akademie věd České republikyprof. RNDr. Helenu Illnerovou DrSc. Pro shlédnutí přednášky profesorky Heleny Illnerové klikněte zde .

Další projekty

CanSat 2019+

Budování kapacit pro rozvoj školy I.

Číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000570

Annotace projektu

Projekt se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím on-line webinářů a účastí na pravidelných projektových odpoledních. Projekt si klade za cíl vytvořit funkční centra kolegiální podpory (dále jen CKP), ve kterých budou zapojení pedagogové pravidelně sdílet zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe z oblasti SC5 – Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka.

Hlavní zaměření projektu

Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka