Velmi si vážíme jakékoli pomoci v podobě finančního i nefinančního daru, kterým umožníte realizaci projektů Gymnázia Josefa Jungmanna, zlepšíte prostředí studentům a pedagogům nebo jen uděláte radost 🙂

Poděkování patří našim sponzorům:

Město Litoměřice
• 40 000 Kč – Projekt Magnolie – revitalizace veřejné zeleně před objektem GJJ Litoměřice
• Odvoz vykácené vegetace z atria školy

Mondi Štětí a.s.
• 30 000 Kč – Projekt Magnolie – revitalizace veřejné zeleně před objektem GJJ Litoměřice
• Diáře pro studenty a pedagogy

Nadace Unipetrol
• 40 000 Kč – Projekt Pátky s vědou – pravidelná diskusní setkání osobností vědy a studentů gymnázia – http://www.nadaceunipetrol.cz/CS/promedia/novinky/Stranky/P%C3%A1tek-s-v%C4%9Bdou—nov%C3%BD-.aspx

Občanské sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích
• Výukové schody – 3.509 Kč
• Měsíční provoz zařízení pro filtraci pitné vody – 1.561 Kč

Mléčný bar Litoměřice
• pralinky pro pedagogický sbor a studenty s vyznamenáním, děkujeme paní Boudové

Pokud jsme na někoho zapomněli, prosím neváhejte se nám ozvat 🙂