Složení komise:

RNDr. Jaroslav Kohout (Bi – Ch) – předseda komise
RNDr. Ludmila Šimánková (F – Ch)
Mgr. Markéta Fialová (Bi – Ch)
RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D. (Bi – Ch)
RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA (Bi – Ch)

Učebnice

zůstávají stávající:
Základy chemie I a II, SPN,P.Beneš a kol.- nižší gymnázium
Chemie I pro gymnázia (obecná a anorganická),SPN,V.Flemr a kol. – vyšší gymnázium
Chemie II pro gymnázia (organická a biochemie),SPN,K.Kolář a kol. – vyšší gymnázium
Přehled středoškolské chemie,SPN,J.Vacík a kol.
Odmaturuj z chemie,DIDAKTIS,M.Benešová a kol.
Elektronická učebnice – stránky ELUC

Soutěže

Chemická olympiáda – všechny kategorie (A, B, C, D)
Přírodovědný Klokan
KSICHT (Korespondenční kurz inspirovaný chemickou tematikou)

Plánované akce

Analytický chemik detektivem – PřF UK
Týden vědy a techniky
Letní škola chemiků VŠCHT