Exkurze Praha

V dubnu navštívila tercie se třetími ročníky Prahu. S průvodcem si prohlédli skleníky Fata Morgana, kde obdivovali nejen botanické skvosty, ale i líhně motýlů. Tercie vyplnila pracovní listy s tematikou tropických a subtropických užitkových plodin. Dále zavítali žáci do Hrdličkova muzea člověka, kde byl pro nižší ročník objednán program Sběratelé kostí a pro starší komentovaná prohlídka. Na závěr si žáci prošli vnější i vnitřní areál Botanické zahrady PřF UK.

Nováčci pátí v krajském kole

Krajského kola přírodovědné soutěže Zlatý list se zúčastnilo naše družstvo o dvou hlídkách - Vytrhlíková, Koubek, Gaydukov a Sedláček, Švihlík, Kopřiva. Na stanovištích plnili řadu úkolů z oblasti zoologie, botaniky, ale i ekologie a zeměpisu. V soutěži byli úplnými nováčky, i přesto dokázali vybojovat krásné 5. místo z 23 družstev. Gratulujeme!

Projekt TŽM pokračuje

Na konci dubna se na dopravním hřišti v Jiráskových sadech konal Den Země. Organizátorem byl DDM Rozmarýn a našemu týmu TŽM poskytl prostor pro prezentaci druhé části projektu, zaměřenou na tvorbu questů. Na hřiště přišlo 273 dětí z mateřských a základních škol. Žáci týmu vysvětlovali, co je to quest a questing a pro lepší názornost vytvořili quest přímo v parku. Na každého, kdo prošel stezku, splnil úkoly a vyluštil tajenku, čekala odměna u našeho stánku.

Dnes jím jako Ind

I v letošním školním roce se naši žáci zapojili do celorepublikového projektu „Dnes jím jako …“ Salesiánské asociace Dona Boska. Tématem roku byla Indie. Za domácí úkol žáci vyplnili pracovní list, který je seznámil s reáliemi, kulturou, historií a zvyky této vzdálené a krásné země. Pro tercii bylo zpracování o něco snazší než pro sekundu, protože v hodinách zeměpisu byla již Indie probrána. Ale i tak se dozvěděli několik zajímavých věcí. Např. o svátku Holi, kdy lidé po sobě házejí barevný prášek na znamení radosti, vítězství dobra nad zlem, nebo o původu číslic, které se díky Arabům dostaly z Indie k nám do Evropy.

Výtvarka na vodě

Nám, výtvarníkům, bývá na jaře škola trochu malá, a tak jsme s nadšením přivítali velkorysou nabídku Povodí Labe. Zdarma jsme mohli poznávat Litoměřice a jejich blízké okolí z paluby inspekční jachty. Ve dvou dnech si mohlo tento výjimečný program užít téměř deset skupinek studentů výtvarné výchovy, absolventů i vyučujících. Jednu námořní... či spíše „náříční” partu dali dohromady dokonce i letošní maturanti a užili si vzácnou relaxaci uprostřed „svatotýdenního” stresu.

Informace o sběru papíru na naší škole

Ráda bych tímto upozornila všechny pilné sběrače papíru na naší škole, že odvoz sběru proběhne 1. 6. 2018 (v dopoledních hodinách). Černobílé noviny, ilustrované časopisy, směs novin a časopisů prosíme svázat nebo dát do papírové krabice. Máte-li vlnitou lepenku, počítačové sjetiny, papír smíšený, skartaci, pak rovněž prosíme, je-li to možné, o svázání nebo umístění do papírových krabic. Za případnou účast všem studentům i jejich rodičům předem děkujeme.

Kytičkový den na naší škole

16. 5. jsme se zapojili do 22. ročníku veřejné sbírky a preventivní akce  Ligy proti rakovině Praha, která je letos zaměřena na nádory tlustého střeva. Studenti a studentky naší školy se předháněli v tom, kdo bude úspěšnější a získá víc peněz. Bylo potěšující, že se gymnazisté do akce zapojili dobrovolně a prodeji kytiček se věnovali ve svém volném čase. Odměnou jim všem je určitě dobrý pocit z toho, že podpořili „správnou“ věc a pomohli rozšířit cenné informace týkající se prevence nádorových onemocnění. Všem studentům děkuji.

Beseda v Divadle K. H. Máchy

V úterý 15. 5. měli naši studenti z 1. a 2. ročníků možnost setkat se v divadle K. H. Máchy s jednou z nejvýznamnějších osobností v oblasti prevence proti kouření, paní prof. MUDr. Evou Králíkovou, CSc. z Centra léčby závislosti na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK, dále zde byl MUDr. Karel Kubát a paní Alena Kuldová, díky níž se celá akce uskutečnila.

Syndikovat obsah