Materiály pro distanční výuku

MŠMT – http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-novy-web-pro-podporu-vzdelavani-na-dalku

Česká televize – výuková videa – http://www.ctedu.cz/

 

Výukové materiály – přírodovědné předměty

Khanova školahttps://khanovaskola.cz/

Studium biochemie – http://www.studiumbiochemie.cz/

Elektronické učebnice fyziky, chemie, biologie – https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/ucebnice

Řasy a sinice – http://www.sinicearasy.cz/134/uvod

 

Výukové materiály pro studenty německého jazyka:

Vstupní test a videokurzy dle úrovně –  https://learngerman.dw.com/de/overvie

Deutsche Welle  – široký výběr , i pro hodně pokročilé – https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055

tématická videa – https://www.youtube.com/watch?v=MkJORaGrS2s

Gramatika – https://mein-deutschbuch.de/grammatik.html

Jednodušší rozhovory a cvičení – http://www.goethe.de/lrn/pro/str/index.html?wt_sc=strasse

Stránka pro německé studenty na dobu koronaviru-   https://www.inside-digital.de/ratgeber/von-zu-hause-lernen-coronavirus

Podcast “tak_trochen”  – https://anchor.fm/taktrochen

 

Výukové materiály – základy společenských věd:

Jeden svět na školáchhttps://www.jsns.cz/

Pro výuku ekonomie – https://www.youtube.com/user/ekospace

Výukové materiály – český jazyk

http://www.aluze.cz

www.hostbrno.cz

https://www.ucseonline.cz/ – materiály k maturitním okruhům z literatury, slohovým útvarům, vybraným dílům k četbě

https://testi.cz/testy/literatura/ – online testy na nejrůznější témata

Výukové materiály – hudební výchova

Koncerty s Janem Kučerou – https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10220388969747002&id=1613265105

Výukové materiály – latina

http://www.latina-zdarma.cz