Nejnovější informace k přijímacím zkouškám a maturitě  od MŠMT

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 – zákon č. 135/2020 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

Doporučené postupy pro školy v období vzdělávání na dálku 

http://www.msmt.cz/doporucene-postupy-pro-skoly-v-obdobi-vzdelavani-na-dalku

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019-2020

Vyhlaska o hodnocení skolni rok 2019-2020