Aktuální opatření k epidemiologické situaci od 1.11. 2021

Pokud dostaneme informaci o covid pozitivním studentovi/studentce, informujeme Krajskou hygienickou stanici. Na KHS posíláme seznam studentů/studentek, kteří byli v kontaktu s covid pozitivním studentem/studentkou a čekáme na rozhodnutí KHS o dalším postupu. V současné době je následující postup:

 1. V případě výskytu covid pozitivního studenta/studentky na nižším gymnáziu jde do karantény na 5 dní celá třída. Studentům je zajištěna distanční výuka podle stávajícího rozvrhu.
 2. V případě výskytu covid pozitivního studenta/studentky na vyšším gymnáziu jdou do karantény pouze neočkovaní. Očkovaní zůstávají ve škole a výuka je hybridní (studenti na distanční výuce se připojují do výuky, která probíhá ve škole).
 3. Studenti v karanténě jsou poté vyzváni KHS ke kontrolním testům a 5. – 7. den pokud mají negativní PCR test se vrací do výuky.
 4. Vedení školy přes systém Edupage informuje rodiče třídy, kde byl zaznamenán výskyt covid pozitivního studenta/studentky, o dalším postupu.

Aktuální mimořádná opatření od 25.11. 2020

Studenti 4.A, 4.B a oktávy se vzdělávají prezenčně ve středu a v pátek dle mimořádného rozvrhu (rozvrh na edupage). Semináře z nultých hodin jsou přesunuty na odpolední výuku od 14 hod. V ostatních dnech probíhá distanční výuka, abychom mohli zajistit homogenitu skupin a žádné hodiny neodpadly. Odpadají pouze hodiny TV.

Aktuální mimořádná opatření od 2.11. 2020

odkaz zde – Pravidla distanční výuky od 2.11. 2020

Aktuální mimořádná opatření od 14. října 2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR přechází celá škola na distanční výuku. Distanční výuka bude kombinovat synchronní výuku (prostřednictvím Teams) a asynchronní výuku (samostatná práce na pracovních listech přes systém Edupage, Teams). Pedagogové výuku v rámci asynchronní výuky zahájí, vysvětlí zadání úkolu a poté jsou k dispozici studentům např. na chatu popř. k individuálním konzultacím. Předměty se vyučují podle stávajícího rozvrhu. Odpadá výuka výchov (může být zadán projekt). Studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem dle paragrafu 184a novely školského zákona 561 /2004 Sb. V případě jakýchkoli problémů se studenti mohou obrátit na svého třídního profesora/profesorku v rámci předmětu Osobnostní a sociální výchova na nižším gymnáziu a v rámci třídnických hodin na vyšším gymnáziu. V případě jakýchkoli dotazů ze strany rodičů se můžete obrátit na ředitelku školy –  reditelka@gjj.cz nebo 732651186.

Informace z Centrální školní jídelny – 14.10.-23.10.

Obědy pro studenty/pedagog.pracovníky na distanční výuce je možno odebírat do vlastních jídlonosičů za dotovanou cenu. Zájem o odběr je nutné 1 den předem do 13:00 nahlásit na příslušné jídelně telefonicky nebo emailem, nutnost nahlásit místo odběru. Zítřek nejsme bohužel schopni řešit objednáváním, budeme vydávat dle reálné situace.

Výdej bude probíhat od 10:45 do 13:00 v příslušné jídelně formou „okénkového prodeje“ . Výdejna Na Valech uzavřena, možnost odběru obědů na jídelně ve Svojsíkově ulici. Od 19.10. budou na výběr pouze 2 hlavní jídla.

Oběd se skládá z hlavního jídla a polévky.

Aktuální mimořádná opatření od 12. října 2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR pokračují na dalších 14 dní studenti vyššího gymnázia (1. ročníky – 4. ročníky a kvinta – oktáva) v distanční výuce. Výuka probíhá podle platného rozvrhu. Distanční výuka bude kombinovat synchronní výuku (prostřednictvím Microsoft Teams) a asynchronní výuku (zasílání materiálů, pracovních listů přes systém Microsoft Teams a Edupage). Nově v rámci asynchronní výuky pedagogové hodinu zahájí, vysvětlí zadání úkolu a poté jsou k dispozici studentům např. na chatu popř. individuálně odpovídají dotazy studentů.

Studenti nižšího gymnázia (prima – kvarta) se dalších 14 dní vyučují nadále prezenčně. Úpravy v rozvrhu týkající se rozmístění učeben jsou aktualizovány na systému Edupage. Hodiny TV probíhají nadále formou vycházek.

Aktuální mimořádná opatření od 5. října 2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR přechází studenti vyššího gymnázia (1. ročníky – 4. ročníky a kvinta – oktáva) od 5. října na distanční výuku. Výuka bude probíhat v časech daných rozvrhem včetně případného rušení hodin nebo suplování. Prosím sledujte aktuální rozvrh na Edupage. Distanční výuka bude kombinovat synchronní výuku (prostřednictvím Microsoft Teams) a asynchronní výuku (zasílání materiálů, pracovních listů přes systém Microsoft Teams a Edupage). Studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem dle paragrafu 184a novely školského zákona 561 /2004 Sb.

Studenti nižšího gymnázia (prima – kvarta) se budou učit prezenčně. Hodiny hudební výchovy budou bez aktivního zpěvu a hodiny tělesné výchovy budou probíhat mimo budovu školy, venku (dle počasí) popř. formou vycházek.

Aktuální mimořádná opatření od 18.9. 2020

Dle nařízení MZ ČR platí od pátku 18.9. 2020 nošení roušky i během výuky. Každý student by měl mít min. 2 roušky a sáček na ně. Celé znění mimořádného opatření najdete zde Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani

 

Provoz školy ve školním roce 2020 – 2021 vzhledem ke COVID – 19 (dle manuálu MŠMT ze dne 17.8. 2020)

 • Vše řešme v klidu s nadhledem a bez emocí 
 • Roušky nemusí být, ale pokud student přijde s rouškou nebo pedagog ji bude chtít mít ve výuce, prosím respektujme se navzájem !!!
 • Dezinfekce všude ve třídách na sociálních zařízeních, při vstupu do školy, studenti, pedagogové samozřejmě mohou používat své dezinfekce
 • Nejdůležitější je ohleduplnost k ostatnímdo školy nesmí vstoupit studenti a pedagogové s příznaky respiračního onemocnění… !!!! (výjimka alergici, chroničtí pacienti – musí mít potvrzení od lékaře)
 • Prosíme o důkladnou aktualizaci kontaktů na rodiče, zletilé studenty
 • Onemocnění se hlásí v kanceláří školy – (studenti, pedagogové), knihovna v přízemí – místnost, kde vyčká student příchodu rodiče (dohled zajištěn)
 • Mimoškolní akce – dle semaforu
 • Hodně větráme, dbáme na zvýšenou hygienu – úklid

Pedagogický proces ve školním roce 2020 – 2021 vzhledem ke COVID – 19

 • Přiměřený vzdělávací obsah v rozsahu výstupů RVP – pokud látka v září nenavazuje přímo na látku z června učíme dle ŠVP letošního školního roku, citlivě opakujeme pokud je třeba, nedáváme opakovací testy, máme semináře, vše se dá doplnit pro ty, kteří se tím budou zabývat, známkujeme novou látku
 • Nehledáme to co studenti neumí, ale snažíme se najít co umí a na to navazujeme
 • Jsme připraveni na možnou online výuku

Organizace výuky v období březen – červen 2020

 1. Organizace distanční výuky
 2. Informace z MŠMT
 3. Studijní materiály pro distanční výuku
 4. Fotogalerie