Krátkodobý projekt – oblast Školní vzdělávání

Název projektu: Věda a přátelství

číslo dohody – 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000077461

Datum zahájení: 1.6. 2022

Datum ukončení: 31.11. 2023

Hostitelská organizace: ASBL College Saint-Michel Belgie – https://www.csmg.be/

Cíl 1 – Zlepšení jazykových a profesních kompetencí pedagogů

Cíl 2 – Posílení evropského rozměru v projektovém a jazykovém vzdělávání žáků

Cíl 1 – Zlepšení jazykových a profesních kompetencí pedagogů

Aktivita – Stínování – 8.10. – 12.10. 2022 – 10 pedagogů – zahájení přírodovědného projektu

Cíl 2 – Posílení evropského rozměru v projektovém a jazykovém vzdělávání žáků

Aktivita – skupinová mobilita – 1.10. – 7.10. 2023 – 20 studentů a 5 pedagogů – zakončení přírodovědného projektu