Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

!!! Aktualizováno 2. května 2018 !!!

Na základě předem schválených kritérií a výsledků deseti nejúspěšnějších uchazečů byla stanovena následující kritéria úspěšnosti:

Obor 79-41-K/41 – čtyřleté studium

Úspěšný uchazeč musel dosáhnout v celkovém hodnocení minimálně 642 bodů (45%). V matematice 70 bodů (20%) a v českém jazyce 94 bodů (20%).

Obor 79-41-K/81 – osmileté studium

Úspěšný uchazeč musel dosáhnout v celkovém hodnocení minimálně 593 bodů (50%). V matematice 92 bodů (25%) a v českém jazyce 104 bodů (25%).

Přijatí uchazeči jsou povinni do 10 dnů od vyhlášení (tj. do 15. 5. 2018) odevzdat zápisový lístek, jinak rozhodnutí o přijetí pozbývá platnosti. Přijatým uchazečům se rozhodnutí nezasílá!

Rozhodnutí o přijetí budou vydávána proti předložení občanského průkazu v kanceláři školy od 30. 4. 2018 do 15. 5. od 7.30 hod – 15.30 hod (po dohodě i později).

Obor 79-41-K/41 – čtyřleté studium